پروژه توسعه پهپادهای حمل بار در آلفابت و مواجه شدن آن با چالش هایی تازه

وال استریت ژورنال خبر می دهد که آلفابت دو مدیر ارشد مربوط به بخش توسعه پهپادهای کالا رسان یا حمل کننده بار را اخراج کرده است. همین مسئله، آینده این پروژه را تا حد زیادی با چالش مواجه کرده و آن را زیر سوال می برد.

گوگل کار بر روی پهپادهای حمل کننده بار را در سال ۲۰۱۲ با نام «پروژه Wing» آغاز کرد اما هنوز هیچ خبری از نتایج آن نیست. صرفاً در سال ۲۰۱۴، دو سال پس از از آغاز این پروژه خبر رسید که مسئول مستقیم آن استعفا داده است.

این در حالیست که اکنون وال استریت ژورنال در گزارش خود می نویسد که آلفابت در ماه گذشته میلادی دو مدیر کلیدی پروژه وینگ را اخراج کرده است.

یکی از کارکنان سابق آلفابت به وال استریت ژورنال می گوید که پس از این اتفاق، آلفابت به برخی از کارمند این بخش اعلام کرده که تا ۹۰ روز دیگر باید موقعیت شغلی دیگری برای خود در آلفابت پیدا کنند. گویا در تیم توسعه پهپادها اختلاف نظرهای بزرگی وجود داشته که باعث کند شدن روند پیشبرد پروژه شده است.

پیش از این یکی از مدیرانی که اکنون اخراج شده، عنوان کرده بود که قرار است در سال ۲۰۱۷ شاهده بهره برداری از پروژه وینگ باشیم. این در حالیست که اکنون یکی از کارمندان سابق این پروژه به وال استریت ژورنال می گوید که تیم مهندسی درخواست به تعویق افتادن رونمایی عمومی را داشته تا از کارکرد صحیح پهپادها اطمینان حاصل نماید.

آلفابت مایل بوده با پروژه بینگ، با استارباکس همکاری کند اما مذاکرات دو شرکت به نتیجه نمی رسد. اکنون گزارش می شود که آقای «استرو تلر» به شکل موقت مسئولیت پیشبرد پروژه وینگ را بر عهده گرفته است. لازم به ذکر است که او در حال حاضر مسئول آزمایشگاه X در آلفابت نیز هست.

The post appeared first on .

پروژه توسعه پهپادهای حمل بار در آلفابت و مواجه شدن آن با چالش هایی تازه

وال استریت ژورنال خبر می دهد که آلفابت دو مدیر ارشد مربوط به بخش توسعه پهپادهای کالا رسان یا حمل کننده بار را اخراج کرده است. همین مسئله، آینده این پروژه را تا حد زیادی با چالش مواجه کرده و آن را زیر سوال می برد.

گوگل کار بر روی پهپادهای حمل کننده بار را در سال ۲۰۱۲ با نام «پروژه Wing» آغاز کرد اما هنوز هیچ خبری از نتایج آن نیست. صرفاً در سال ۲۰۱۴، دو سال پس از از آغاز این پروژه خبر رسید که مسئول مستقیم آن استعفا داده است.

این در حالیست که اکنون وال استریت ژورنال در گزارش خود می نویسد که آلفابت در ماه گذشته میلادی دو مدیر کلیدی پروژه وینگ را اخراج کرده است.

یکی از کارکنان سابق آلفابت به وال استریت ژورنال می گوید که پس از این اتفاق، آلفابت به برخی از کارمند این بخش اعلام کرده که تا ۹۰ روز دیگر باید موقعیت شغلی دیگری برای خود در آلفابت پیدا کنند. گویا در تیم توسعه پهپادها اختلاف نظرهای بزرگی وجود داشته که باعث کند شدن روند پیشبرد پروژه شده است.

پیش از این یکی از مدیرانی که اکنون اخراج شده، عنوان کرده بود که قرار است در سال ۲۰۱۷ شاهده بهره برداری از پروژه وینگ باشیم. این در حالیست که اکنون یکی از کارمندان سابق این پروژه به وال استریت ژورنال می گوید که تیم مهندسی درخواست به تعویق افتادن رونمایی عمومی را داشته تا از کارکرد صحیح پهپادها اطمینان حاصل نماید.

آلفابت مایل بوده با پروژه بینگ، با استارباکس همکاری کند اما مذاکرات دو شرکت به نتیجه نمی رسد. اکنون گزارش می شود که آقای «استرو تلر» به شکل موقت مسئولیت پیشبرد پروژه وینگ را بر عهده گرفته است. لازم به ذکر است که او در حال حاضر مسئول آزمایشگاه X در آلفابت نیز هست.

The post appeared first on .

پروژه توسعه پهپادهای حمل بار در آلفابت و مواجه شدن آن با چالش هایی تازه