پتنت سامسونگ حکایت از ادغام اسپیکر موبایل با قلم S Pen دارد

اگرچه اکنون خانواده «نوت» سامسونگ روزگار خوشی را پشت سر نمی گذارد اما به نظر می رسد که کره ای ها همچنان در پشت پرده مشغول ثبت ابداعات تازه ای از خود هستند و می خواهند نوآوری های جدیدی را به قلم S Pen اضافه کنند.

درخواست ثبت پتنتی که در ماه مارس از سوی سامسونگ تحویل اداره مربوطه شده و اکنون تصاویر و جزییات آن به فضای مجازی راه یافته، حکایت از آن دارد که این برند احتمالاً می خواهد به قلم هوشمند یا همان استایلوسی که (معمولاً) در سری نوت به کار می برد یک اسپیکر هم اضافه کند.

در بین توضیحاتی که ارائه شده می توان دید که این یک نوآوری سطحی نیست و سامسونگ تصمیم ندارد یک اسپیکر جانبی دیگر را به موبایل خود اضافه کند، بلکه این ایده را مطرح کرده که اسپیکر اصلی دستگاه بر روی قلم هوشمند موبایل قرار گیرد و حتی زمانی که قلم از بدنه موبایل خارج شده، باز هم بتواند به پخش اصوات یا موسیقی بپردازد و در واقع، وظیفه اش را انجام دهد.

همانگونه که می دانید قلم های استایلوس S Pen درون موبایل یا تبلت های سری نوت قرار می گیرند و سامسونگ در پتنت خود توضیح می دهد که در محل قرارگیری S Pen هم تغییراتی به وجود می آید و بخش هایی اضافه می شود تا هماهنگی لازم میان اسپیکر و موبایل، حتی در صورت خارج شدن استایلوس از داخل موبایل هم حفظ شود.

ایده اندکی عجیب به نظر می رسد و بعید است که به این زودی ها شاهد بهره گیری از آن در موبایل های سری نوت سامسونگ باشیم. در هر حال ولی سامسونگ شرکتی است که تمام ایده هایش را ثبت و پتنت می کند.

The post appeared first on .

پتنت سامسونگ حکایت از ادغام اسپیکر موبایل با قلم S Pen دارد

اگرچه اکنون خانواده «نوت» سامسونگ روزگار خوشی را پشت سر نمی گذارد اما به نظر می رسد که کره ای ها همچنان در پشت پرده مشغول ثبت ابداعات تازه ای از خود هستند و می خواهند نوآوری های جدیدی را به قلم S Pen اضافه کنند.

درخواست ثبت پتنتی که در ماه مارس از سوی سامسونگ تحویل اداره مربوطه شده و اکنون تصاویر و جزییات آن به فضای مجازی راه یافته، حکایت از آن دارد که این برند احتمالاً می خواهد به قلم هوشمند یا همان استایلوسی که (معمولاً) در سری نوت به کار می برد یک اسپیکر هم اضافه کند.

در بین توضیحاتی که ارائه شده می توان دید که این یک نوآوری سطحی نیست و سامسونگ تصمیم ندارد یک اسپیکر جانبی دیگر را به موبایل خود اضافه کند، بلکه این ایده را مطرح کرده که اسپیکر اصلی دستگاه بر روی قلم هوشمند موبایل قرار گیرد و حتی زمانی که قلم از بدنه موبایل خارج شده، باز هم بتواند به پخش اصوات یا موسیقی بپردازد و در واقع، وظیفه اش را انجام دهد.

همانگونه که می دانید قلم های استایلوس S Pen درون موبایل یا تبلت های سری نوت قرار می گیرند و سامسونگ در پتنت خود توضیح می دهد که در محل قرارگیری S Pen هم تغییراتی به وجود می آید و بخش هایی اضافه می شود تا هماهنگی لازم میان اسپیکر و موبایل، حتی در صورت خارج شدن استایلوس از داخل موبایل هم حفظ شود.

ایده اندکی عجیب به نظر می رسد و بعید است که به این زودی ها شاهد بهره گیری از آن در موبایل های سری نوت سامسونگ باشیم. در هر حال ولی سامسونگ شرکتی است که تمام ایده هایش را ثبت و پتنت می کند.

The post appeared first on .

پتنت سامسونگ حکایت از ادغام اسپیکر موبایل با قلم S Pen دارد