پتنت تازه آمازون به یک انبار در آسمان اشاره دارد

گزارشات تازه وبسایت  از پتنت عجیب شرکت آمازون سخن به میان آورده است. در پتنت مورد بحث، به هوابردی غول پیکر و بدون سر نشینی اشاره شده که قرار است همانند انباری پرنده حاوی کالا و پهپهاد ها در آسمان به پرواز در آید.

این هوابرد غول پیکر که ظاهری شبیه به کشتی های هوایی جنگ جهانی اول دارد، قادر است در ارتفاع ۱۴ کیلومتری از سطح زمین به پرواز درآید و با استفاده از پهپادها کالای آمازون را برای مشتریان ارسال کند. همچنین در پتنت مورد نظر اشاره شده که وظیفه سوخت رسانی، ارسال نیروی انسانی و کالای مورد نیاز انبار به این کشتی هوایی، توسط نمونه کوچکتری از آن صورت می گیرد.

برای اجرای این طرح می بایست در ابتدا محدوده ارسال کالا توسط پهپادها را گسترش و مصرف انرژی آن ها در هنگام فرود کاهش داد. علاوه بر این، ماهیت متحرک این انبار پرنده، انعطاف پذیری بیشتری را در امر مدیریت موجودی محصول در اختیار آمازون قرار می دهد تا به واسطه آن این شرکت بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف مشتریان خود باشد.

به هر حال، تنها جایی که هنوز می توان به مشاهده این انبار عظیم پرنده پرداخت در پتنت هایی است که آمازون به ثبت رسانده و تحقق این ایده و پدیدار شدن کشتی های پرنده آمازون در آسمان دنیای واقعی نیازمند زمان نسبتا زیادی است.

The post appeared first on .

پتنت تازه آمازون به یک انبار در آسمان اشاره دارد