پاک کردن برنامه های پیش فرض در iOS 10 امکان پذیر می گردد

کمپانی اپل به تازگی iOS 10 را معرفی کرده و آپدیت مربوط به نسخه مخصوص توسعه دهندگان نرم افزاری آن را نیز عرضه نموده است.

پاک کردن برنامه های پیش فرض در iOS 10 امکان پذیر می گردد

(image)
کمپانی اپل به تازگی iOS 10 را معرفی کرده و آپدیت مربوط به نسخه مخصوص توسعه دهندگان نرم افزاری آن را نیز عرضه نموده است.
پاک کردن برنامه های پیش فرض در iOS 10 امکان پذیر می گردد