ویدیوی نگاه نزدیک به سرفس استودیو مایکروسافت [تماشا کنید]

نخستین آل این وان مایکروسافت با ابعاد نمایشگر 28 اینچ چندی قبل در جریان کنفرانس خبری این شرکت . این پی سی [تقریبا] سه هزار دلاری همانطور که در خبرها خواندید عمدتا تدوینگران ویدیو و ویرایشگران عکس را به عنوان مخاطبان هدفش برگزیده و طبق ادعای شرکت سازنده باریک ترین نمایشگر در نوع خود را دارد.

در کنار این محصول ردموندی ها از ابزار جانبی دیگری به نام دایال برای آن که با اتصال به نمایشگر استودیو به نوعی دکمه چرخشی بدل می شود و قابلیت بزرگ و کوچک نمودن آسان محتوا را برای کاربرانش فراهم می نماید.

در ادامه توجه شما را به ویدیوی نگاه نزدیک آل این وان تازه مایکروسافت و همچنین عملکرد آن در کنار دایال جلب می کنیم.

The post appeared first on .

ویدیوی نگاه نزدیک به سرفس استودیو مایکروسافت [تماشا کنید]

نخستین آل این وان مایکروسافت با ابعاد نمایشگر 28 اینچ چندی قبل در جریان کنفرانس خبری این شرکت . این پی سی [تقریبا] سه هزار دلاری همانطور که در خبرها خواندید عمدتا تدوینگران ویدیو و ویرایشگران عکس را به عنوان مخاطبان هدفش برگزیده و طبق ادعای شرکت سازنده باریک ترین نمایشگر در نوع خود را دارد.

در کنار این محصول ردموندی ها از ابزار جانبی دیگری به نام دایال برای آن که با اتصال به نمایشگر استودیو به نوعی دکمه چرخشی بدل می شود و قابلیت بزرگ و کوچک نمودن آسان محتوا را برای کاربرانش فراهم می نماید.

در ادامه توجه شما را به ویدیوی نگاه نزدیک آل این وان تازه مایکروسافت و همچنین عملکرد آن در کنار دایال جلب می کنیم.

The post appeared first on .

ویدیوی نگاه نزدیک به سرفس استودیو مایکروسافت [تماشا کنید]