ویدیوهای رسمی روتر «گوگل وای فای» منتشر شدند [تماشا کنید]

همانطور که در خبرها خواندید چندی پیش گوگل در مراسم خود از یک روتر خانگی به نام وای فای که از قابلیت های هوشمندی نظیر هدایت خودکار ترافیک ورودی برخوردار است.

این محصول 129 دلاری همچنین اپلیکیشنی اختصاصی دارد که امکان اعمال تنظیمات مختلف را برای کاربرانش فراهم می آورد و به مکانیزم های کنترلی مختلفی نیز برای دسترسی کودکان به اینترنت مجهز گردیده است.

در ادامه توجه شما را به ویدیوهای رسمی روتر تازه معرفی شده گوگل جلب می کنیم.

The post appeared first on .

ویدیوهای رسمی روتر «گوگل وای فای» منتشر شدند [تماشا کنید]

همانطور که در خبرها خواندید چندی پیش گوگل در مراسم خود از یک روتر خانگی به نام وای فای که از قابلیت های هوشمندی نظیر هدایت خودکار ترافیک ورودی برخوردار است.

این محصول 129 دلاری همچنین اپلیکیشنی اختصاصی دارد که امکان اعمال تنظیمات مختلف را برای کاربرانش فراهم می آورد و به مکانیزم های کنترلی مختلفی نیز برای دسترسی کودکان به اینترنت مجهز گردیده است.

در ادامه توجه شما را به ویدیوهای رسمی روتر تازه معرفی شده گوگل جلب می کنیم.

The post appeared first on .

ویدیوهای رسمی روتر «گوگل وای فای» منتشر شدند [تماشا کنید]