بازی های ترسناک از روش های مختلفی برای ترساندن شما استفاده می کنند. کمبود مهمات، تاریکی، دشمنان خطرناک و غیره بخشی از این ترس هستند منتهی شاید بدترین قسمت آن، ترس های ناگهانی باشد که اصطلاحا به آنها Jump Scare گفته می شود. این صحنه ها کاملا ناگهانی هستند و در یک لحظه آنی مو […]