وسعت سرزمین The Witcher 3: Blood and Wine هشت برابر White Orchard است! + تصاویر جدید

به گزارش، اخیرا کاربری ضمن انتشار تصاویر جدید از بسته الحاقی The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine ، وسعت سرزمین های مختلف داخل بازی را اندازه گیری کرده است. وی همچنین اندازه‌ی شهر Toussaint که با انتشار عنوان The Witcher 3: Blood & Wine در دسترس قرار می گیرد را با تماشای ویدیو های مختلف تخمین زده است. نتایج به شرح زیر است :

(Novigrad & Velen (+HOS): 15.2 km2 (5.8 mi2

(Skellige Isles & Ocean: 28.9 km2 (11.1 mi2

(White Orchard: 0.8 km2 (0.3 mi2

(Kaer Morhen: 1.4 km2 (0.6 mi2

(Total: 46.3 km2 (17.8 mi2

(Toussaint: 6.3 km2 (2.4 mi2

راهنما : km2 به معنای «کیلومتر مربع» و mi2 بیانگر واحد «مایل مربع» است. همچنین HOS+ درواقع مخفف Hearts of Stone است.

لازم به ذکر است که عنوان The Witcher 3: Blood & Wine در تاریخ 31 می (سه شنبه، 11 خرداد 1395) برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One منتشر می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این بسته‌ی الحاقی، به این  مراجعه فرمایید.

| برای مشاهده هر تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |

 

 

 

 

 

 

وسعت سرزمین The Witcher 3: Blood and Wine هشت برابر White Orchard است! + تصاویر جدید

(image)

به گزارش، اخیرا کاربری ضمن انتشار تصاویر جدید از بسته الحاقی The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine ، وسعت سرزمین های مختلف داخل بازی را اندازه گیری کرده است. وی همچنین اندازه‌ی شهر Toussaint که با انتشار عنوان The Witcher 3: Blood & Wine در دسترس قرار می گیرد را با تماشای ویدیو های مختلف تخمین زده است. نتایج به شرح زیر است :

(Novigrad & Velen (+HOS): 15.2 km2 (5.8 mi2

(Skellige Isles & Ocean: 28.9 km2 (11.1 mi2

(White Orchard: 0.8 km2 (0.3 mi2

(Kaer Morhen: 1.4 km2 (0.6 mi2

(Total: 46.3 km2 (17.8 mi2

(Toussaint: 6.3 km2 (2.4 mi2

راهنما : km2 به معنای «کیلومتر مربع» و mi2 بیانگر واحد «مایل مربع» است. همچنین HOS+ درواقع مخفف Hearts of Stone است.

لازم به ذکر است که عنوان The Witcher 3: Blood & Wine در تاریخ 31 می (سه شنبه، 11 خرداد 1395) برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One منتشر می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این بسته‌ی الحاقی، به این  مراجعه فرمایید.

| برای مشاهده هر تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |

 

 

 

 

 

 

وسعت سرزمین The Witcher 3: Blood and Wine هشت برابر White Orchard است! + تصاویر جدید