وزیر ارتباطات: دولت یازدهم در برابر فیلترینگ شبکه های اجتماعی مقاومت کرده است

وزیر ارتباطات امروز در مراسمی که برای بهره برداری در تهران برگزار شد، اظهار داشت که دولت در برابر فیلتریک شبکه های اجتماعی جز در مواردی که به مسائل غیراخلاقی و ضد امنیت کشور مربوط می شده، مقاوت کرده است.

به گفته محمود واعظی سیاست دولت یازدهم فراهم نمودن دسترسی آزاد مردم به اطلاعات بوده است و علیرغم تمامی فشارهایی که تا الان روی این دولت بوده، کوچک ترین عقب نشینی در این زمینه نداشته است.

شبکه های اجتماعی جزو حقوق شهروندی مردم هستند

وزیرارتباطات اظهار داشت که بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط می شود و بجز آنچه علیه امنیت کشور یا غیر اخلاقی باشد سایر حقوق را حق مردم دانست.

او ادامه داد: کسانی که تا دیروز برای خرید کانال و شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری می کردند امروز به دنبال بستن این شبکه ها هستند اما ما این شبکه ها را جزو حقوق شهروندی می دانیم و در برابر فیلترینگ این شبکه ها مقاومت می کنیم.

The post appeared first on .

وزیر ارتباطات: دولت یازدهم در برابر فیلترینگ شبکه های اجتماعی مقاومت کرده است