وجود منابع عظیم آب و یخ در سیاره کوتوله «سرس» تأیید شد

دانشمندان از طریق مشاهدات خود از راه دور، می دانستند که سیارک بزرگ (یا سیاره کوتوله) «» حجم بسیار زیادی از آب و یخ را در خود جای داده.

حال کاوشگر Dawn که اخیراً طی ماموریتی به نزدیکی این سیاره رسیده، نشان می دهد حدود 30 درصد از قطب های سرس را آب و ها (آتشفشان های یخی) تشکیل می دهد، که در واقع مشاهده نقطه های سفیدرنگ روی سطح آن را نیز توجیه می کند.

این کاوشگر بعد از ورود به مدار مشخصی که در فاصله حدود 380 کیلومتری سطح سرس قرار دارد، دستگاه GRaND (آشکارساز پرتو گاما و نوترینو) را فعال ساخته و با سنجش مقدار هیدروژن سطحی، توانست مقدار آب موجود در این سیارک، چه به صورت یخ و چه به صورت محصور زیر سطوح معدنی را اندازه گیری نماید.

نتایج این اندازه گیری ها نشان می دهد به طور کلی بین 17 الی 30 درصد از وزن سرس را آب تشکیل داده که در قیاس با وزن «یک میلیون تریلیون تُنی» (10 به توان 18) سیارک، مقدار قابل توجهی محسوب می شود، یعنی حدود 0.2 الی 0.3 میلیون تریلیون تُن آب در این سیاره وجود دارد.

دانشمندان بر این باورند که این حجم از آب طی روزهای نخست شکل گیری منظومه شمسی درون سیارک جریان داشته، اما با سرد تر شدن آن، یخ های سطحی در راستای استوای «سرس» تصعید گشته و در فضای اطراف پخش شده، یا احتمالاً اتمسفر رقیقی را تشکیل داده اند.

با این حال در مناطق سرد و مرتفع، آب توانسته در فاصله یک متری از سطح 4.5 میلیارد ساله «سرس» باقی بماند و به همین دلیل، هر از گاهی شاهد یخ فشانی در این سیارک هستیم.

The post appeared first on .

وجود منابع عظیم آب و یخ در سیاره کوتوله «سرس» تأیید شد