وال استریت ژورنال: iPhone 7 تفاوت چندانی با iPhone 6s ندارد

تاکنون شایعات بسیاری از منابع مختلف در مورد دو گوشی هنوز معرفی نشده iPhone 7/7 Plus اپل منتشر شده است.

وال استریت ژورنال: iPhone 7 تفاوت چندانی با iPhone 6s ندارد

(image)
تاکنون شایعات بسیاری از منابع مختلف در مورد دو گوشی هنوز معرفی نشده iPhone 7/7 Plus اپل منتشر شده است.
وال استریت ژورنال: iPhone 7 تفاوت چندانی با iPhone 6s ندارد