هیروی Torbjörn در Overwatch بر روی کنسول ها ضعیف خواهد شد

پس انتقاد های متداول از سوی بازیکنان Overwatch، بالاخره یکی از کارکنان شرکت بلیزارد در شبکه Reddit قول داد که این هیرو (Torbjörn) فقط بر روی کنسول های شخصی، ضعیف تر خواهد شد. هیرو Torbjörn با Turret (برجک دفاعی) های مرگبار و دقیق خود بازی را برای بازیکنان کنسولی که از موس و کیبورد استفاده نمی کنند و دقت کمتری دارند، سخت کرده است طوری که بسیاری از آنان در شبکه های Reddit و غیره به انتقاد از این هیرو پرداخته بودند.

آقای Jeff Kaplan در بیانیه ی خود چنین اعلام کرد:

“هیروی Torbjörn در آپدیت بعدی بر روی کنسول های شخصی ضعیف خواهد شد و قدرت دمیج Turret های وی 30% کاهش خواهد یافت”

این عنوان هم اکنون برای پلتفرم های PC ،Xbox One و PS4 در دسترس است.

هیروی Torbjörn در Overwatch بر روی کنسول ها ضعیف خواهد شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هیروی Torbjörn در Overwatch بر روی کنسول ها ضعیف خواهد شد

پس انتقاد های متداول از سوی بازیکنان Overwatch، بالاخره یکی از کارکنان شرکت بلیزارد در شبکه Reddit قول داد که این هیرو (Torbjörn) فقط بر روی کنسول های شخصی، ضعیف تر خواهد شد. هیرو Torbjörn با Turret (برجک دفاعی) های مرگبار و دقیق خود بازی را برای بازیکنان کنسولی که از موس و کیبورد استفاده نمی کنند و دقت کمتری دارند، سخت کرده است طوری که بسیاری از آنان در شبکه های Reddit و غیره به انتقاد از این هیرو پرداخته بودند.

آقای Jeff Kaplan در بیانیه ی خود چنین اعلام کرد:

“هیروی Torbjörn در آپدیت بعدی بر روی کنسول های شخصی ضعیف خواهد شد و قدرت دمیج Turret های وی 30% کاهش خواهد یافت”

این عنوان هم اکنون برای پلتفرم های PC ،Xbox One و PS4 در دسترس است.

هیروی Torbjörn در Overwatch بر روی کنسول ها ضعیف خواهد شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هیروی Torbjörn در Overwatch بر روی کنسول ها ضعیف خواهد شد