هیدئو کوجیما: بعضی اوقات به من می گویند تو دیوانه ای!

به گزارش و به نقل از  به نظر خیلی ها “هیدئو کوجیما (Hideo Kojima)” یکی از بهترین افراد در صنعت بازی سازی است. او دیروز (9 تیر) در توییتر در مورد تنهایی چند تا پیام توییت کرد. البته، او کاملا تنها نیست.

1-“خلقت تنهاست. شما باید خیلی انرژی داشته باشید تا بتوانید چیزی را خلق کنید که راضی کننده باشد.

2-“البته تعداد کمی از افراد، چیزی را حمایت می کنند یا حتی می توانند تصور کنند که هنوز به وجود نیامده.

3-“بعضی اوقات به من می گویند دیوانه، در این مواقع من “Making Of” فیلم ها را نگاه می کنم و به یاد می آورم که تنها نیستم.

همه می دانیم چرا این حرف ها را می زند اما خوشبختانه گرمای طرفدارانش این حس تنهایی او را کم می کند. من ،به شخصه، به شدت منتظر آن روز هستم که کوجیما بازی Death Stranding را نشان دهد تا ببینیم به چه صورت است.

هیدئو کوجیما: بعضی اوقات به من می گویند تو دیوانه ای!

(image)

به گزارش و به نقل از  به نظر خیلی ها “هیدئو کوجیما (Hideo Kojima)” یکی از بهترین افراد در صنعت بازی سازی است. او دیروز (9 تیر) در توییتر در مورد تنهایی چند تا پیام توییت کرد. البته، او کاملا تنها نیست.

1-“خلقت تنهاست. شما باید خیلی انرژی داشته باشید تا بتوانید چیزی را خلق کنید که راضی کننده باشد.

2-“البته تعداد کمی از افراد، چیزی را حمایت می کنند یا حتی می توانند تصور کنند که هنوز به وجود نیامده.

3-“بعضی اوقات به من می گویند دیوانه، در این مواقع من “Making Of” فیلم ها را نگاه می کنم و به یاد می آورم که تنها نیستم.

همه می دانیم چرا این حرف ها را می زند اما خوشبختانه گرمای طرفدارانش این حس تنهایی او را کم می کند. من ،به شخصه، به شدت منتظر آن روز هستم که کوجیما بازی Death Stranding را نشان دهد تا ببینیم به چه صورت است.

هیدئو کوجیما: بعضی اوقات به من می گویند تو دیوانه ای!