هوش مصنوعی می تواند مانع از قاچاق خودروها شود

همان طور که می دانید، بخش عظیمی از قاچاق کالاها همواره از مبادی رسمی، یعنی گمرکات، انجام می شود. دلیل عمده این مسئله نیز حجم بسیار زیاد کالاها و نبود زمان یا نیروی انسانی کافی برای کنترل فیزیکی تمام محموله های ورودی و خروجی است. بهترین راهکار برای حل این مشکل استفاده از رایانه هاست. بهره گیری از اشعه X یکی از موثرترین روش ها در این راه به شمار می رود، اما کنترل تصاویر به دست آمده از این روش نیز زمانبر بوده و با خطای انسانی همراه خواهد بود. اینجاست که هوش مصنوعی به کمک ما خواهد آمد.

گروهی از محققین دانشکده علوم رایانه ای کالج لندن موفق به توسعه «نوعی شبکه عصبی» مصنوعی شده اند که می تواند از طریق امواج اشعه X خودروهای قاچاق جاسازی شده در کانتینرها را شناسایی کند.

دقت این هوش مصنوعی فراتر از حد انتظار بود، چراکه توانست در صد در صد موارد به درستی خودروی قاچاق را تشخیص دهد. این سیستم توانایی خود را در تصاویری که تشخیص خودروی موجود در آن حتی برای چشم انسان دشوار بود نیز به اثبات رسانده است.

شاید نتایج این تحقیق چندان هیجان انگیز و فوق العاده نباشد، اما به خوبی کارایی روش «یادگیری عمیق ماشین» در درک تصاویر را نشان می دهد. همه ما از کاربردهای مختلف و گسترده فناوری های شناسایی تصاویر (یا بهتر بگوییم درک تصاویر) توسط ماشین ها در آینده صنایع مختلف، از جمله تولید ربات های هوشمند، آگاهی داریم.

The post appeared first on .

هوش مصنوعی می تواند مانع از قاچاق خودروها شود

همان طور که می دانید، بخش عظیمی از قاچاق کالاها همواره از مبادی رسمی، یعنی گمرکات، انجام می شود. دلیل عمده این مسئله نیز حجم بسیار زیاد کالاها و نبود زمان یا نیروی انسانی کافی برای کنترل فیزیکی تمام محموله های ورودی و خروجی است. بهترین راهکار برای حل این مشکل استفاده از رایانه هاست. بهره گیری از اشعه X یکی از موثرترین روش ها در این راه به شمار می رود، اما کنترل تصاویر به دست آمده از این روش نیز زمانبر بوده و با خطای انسانی همراه خواهد بود. اینجاست که هوش مصنوعی به کمک ما خواهد آمد.

گروهی از محققین دانشکده علوم رایانه ای کالج لندن موفق به توسعه «نوعی شبکه عصبی» مصنوعی شده اند که می تواند از طریق امواج اشعه X خودروهای قاچاق جاسازی شده در کانتینرها را شناسایی کند.

دقت این هوش مصنوعی فراتر از حد انتظار بود، چراکه توانست در صد در صد موارد به درستی خودروی قاچاق را تشخیص دهد. این سیستم توانایی خود را در تصاویری که تشخیص خودروی موجود در آن حتی برای چشم انسان دشوار بود نیز به اثبات رسانده است.

شاید نتایج این تحقیق چندان هیجان انگیز و فوق العاده نباشد، اما به خوبی کارایی روش «یادگیری عمیق ماشین» در درک تصاویر را نشان می دهد. همه ما از کاربردهای مختلف و گسترده فناوری های شناسایی تصاویر (یا بهتر بگوییم درک تصاویر) توسط ماشین ها در آینده صنایع مختلف، از جمله تولید ربات های هوشمند، آگاهی داریم.

The post appeared first on .

هوش مصنوعی می تواند مانع از قاچاق خودروها شود