هواوی یک تبلت و یک ساعت هوشمند ارزان قیمت عرضه نمود

زیر برند Honor کمپانی چینی هواوی، به تازگی یک روز کاری شلوغ را پشت سر گذاشته است.

هواوی یک تبلت و یک ساعت هوشمند ارزان قیمت عرضه نمود

(image)
زیر برند Honor کمپانی چینی هواوی، به تازگی یک روز کاری شلوغ را پشت سر گذاشته است.
هواوی یک تبلت و یک ساعت هوشمند ارزان قیمت عرضه نمود