هواوی نسخه جدید Mate8 را نیز با لمس سه بعدی عرضه می کند

استفاده از تکنولوژی لمس سه بعدی یا 3D Touch در گوشی های هوشمند پرچمدار، در حال تبدیل شدن به یک امر مرسوم است.

هواوی نسخه جدید Mate8 را نیز با لمس سه بعدی عرضه می کند

(image)
استفاده از تکنولوژی لمس سه بعدی یا 3D Touch در گوشی های هوشمند پرچمدار، در حال تبدیل شدن به یک امر مرسوم است.
هواوی نسخه جدید Mate8 را نیز با لمس سه بعدی عرضه می کند