هواوی سیستم عامل مخصوص خود را می سازد

کمپانی هواوی در حال حاضر یکی از متفاوت ترین و قدرتمندترین رابط های کاربری را بر روی گوشی های هشومند خود عرضه می کند.

هواوی سیستم عامل مخصوص خود را می سازد

(image)
کمپانی هواوی در حال حاضر یکی از متفاوت ترین و قدرتمندترین رابط های کاربری را بر روی گوشی های هشومند خود عرضه می کند.
هواوی سیستم عامل مخصوص خود را می سازد