همراه داشتن گلکسی نوت 7 در کلیه خطوط پروازی آمریکا ممنوع شد

به دنبال ماجراهای آتش سوزی تلفن هوشمند نوت 7 و فراخوان جمع آوری و قضایای نسخه های امن این دستگاه، سازمان هواپیمایی ایالات متحده امریکا، با اتفاق نظر دپارتمان حمل و نقل عمومی و شرکت ایمنی مواد خطرناک، همراه داشتن گلکسی نوت 7 «امن» و «غیر امن» در خطوط هوایی این کشور را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش بلومبرگ، کلیه خطوط هوایی و فرودگاه های کشور امریکا از عصر امروز از ورود هرگونه تلفن هوشمند نوت 7 سامسونگ (حتی به صورت خاموش) جلوگیری خواهند نمود.

آنتونی فاکس سخنگوی روابط عمومی سازمان حمل و نقل ایالات متحده می گوید: «درک می کنیم که ممنوعیت این موبایل ها بعضاً موجب آزردگی خاطر برخی از مسافران خواهد شد، اما با توجه به حساسیت پروازهای هوایی و اهمیت بالای تامین امنیت مردم، چنین رویکردی منطقی است. با کوچکترین ریسکی ممکن است جان صدها انسان به خطر بیافتند و صدمه های جبران ناپذیری به پرواز و مردم وارد نماید.»

همانطور که به خاطر دارید، هفته گذشته، و موجب تخلیه هواپیما و مشکلات فراوانی گشت. به دنبال این اتفاق 

علاوه بر این کره ای ها در همکاری مستقیم با سازمان هواپیمایی امریکا، به تمامی صاحبان این موبایل پیامکی مبنی بر ممنوعیت حمل آن در پروازهای این کشور ارسال نموده و در کنار آن نیز خاطر نشان می کنند که در اسرع وقت به تحویل گلکسی نوت 7 و انتخاب موبایل دیگری اقدام کنند.

با وجود اینکه سوالات بسیار زیادی پیرامون چگونگی و دلایل آتش سوزی و مشکلات گلکسی نوت 7 وجود دارد، به نظر می رسد خود سامسونگ نیز از علت آن بی خبر بوده و همه چیز فعلاً در مرحله احتمالات باقی مانده است. به زعم این شرکت کره ای، آنها با توقف توسعه نوت 7 ، اما دست از کار نکشیده و سرمایه گذاری های بیشتری در آینده خواهند کرد.

The post appeared first on .

همراه داشتن گلکسی نوت 7 در کلیه خطوط پروازی آمریکا ممنوع شد

به دنبال ماجراهای آتش سوزی تلفن هوشمند نوت 7 و فراخوان جمع آوری و قضایای نسخه های امن این دستگاه، سازمان هواپیمایی ایالات متحده امریکا، با اتفاق نظر دپارتمان حمل و نقل عمومی و شرکت ایمنی مواد خطرناک، همراه داشتن گلکسی نوت 7 «امن» و «غیر امن» در خطوط هوایی این کشور را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش بلومبرگ، کلیه خطوط هوایی و فرودگاه های کشور امریکا از عصر امروز از ورود هرگونه تلفن هوشمند نوت 7 سامسونگ (حتی به صورت خاموش) جلوگیری خواهند نمود.

آنتونی فاکس سخنگوی روابط عمومی سازمان حمل و نقل ایالات متحده می گوید: «درک می کنیم که ممنوعیت این موبایل ها بعضاً موجب آزردگی خاطر برخی از مسافران خواهد شد، اما با توجه به حساسیت پروازهای هوایی و اهمیت بالای تامین امنیت مردم، چنین رویکردی منطقی است. با کوچکترین ریسکی ممکن است جان صدها انسان به خطر بیافتند و صدمه های جبران ناپذیری به پرواز و مردم وارد نماید.»

همانطور که به خاطر دارید، هفته گذشته، و موجب تخلیه هواپیما و مشکلات فراوانی گشت. به دنبال این اتفاق 

علاوه بر این کره ای ها در همکاری مستقیم با سازمان هواپیمایی امریکا، به تمامی صاحبان این موبایل پیامکی مبنی بر ممنوعیت حمل آن در پروازهای این کشور ارسال نموده و در کنار آن نیز خاطر نشان می کنند که در اسرع وقت به تحویل گلکسی نوت 7 و انتخاب موبایل دیگری اقدام کنند.

با وجود اینکه سوالات بسیار زیادی پیرامون چگونگی و دلایل آتش سوزی و مشکلات گلکسی نوت 7 وجود دارد، به نظر می رسد خود سامسونگ نیز از علت آن بی خبر بوده و همه چیز فعلاً در مرحله احتمالات باقی مانده است. به زعم این شرکت کره ای، آنها با توقف توسعه نوت 7 ، اما دست از کار نکشیده و سرمایه گذاری های بیشتری در آینده خواهند کرد.

The post appeared first on .

همراه داشتن گلکسی نوت 7 در کلیه خطوط پروازی آمریکا ممنوع شد