همراه اول در دومین روز تلکام ۲۰۱۶ از طرح «همراه ملت» رونمایی کرد

در روز دوم نمایشگاه بین المللی تلکام ۲۰۱۶، طرح مشارکت بین شرکت های همراه اول، بیمه ی ملت و جیرینگ از طریق بخش نوآوری و توسعه ی کسب و کار این اپراتور پذیرفته، پیاده سازی و تجاری سازی شده است. این طرح با حضور مدیرعامل همراه اول، مدیرعامل بیمه ی ملت، مدیرعامل جیرینگ و مدیرکل نوآوری و توسعه ی کسب و کار همراه اول، رونمایی و به امضای مدیران عامل این شرکت ها رسیده است.

مهندس صدوقی، مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه طرح «همراه ملت» یکی از طرح های استارتاپی ارائه شده به همراه اول بوده گفته است:‌ «این طرح بعد از برطرف شدن نقاط ضعف توسط همراه اول و از طریق شرکت جیرینگ و بیمه ی ملت، اجرایی شد».

وی در خصوص این طرح اظهار داشته ممکن است مردم فرصت لازم برای مراجعه به بیمه را نداشته باشند. وی افزوده است: «در ۱۰۰ درصد شهر ها و ۸۰ درصد روستا ها، با استفاده از این طرح، بستر لازم برای ثبت نام خدمات بیمه ای ایجاد شده تا مشترکین به صورت رایگان از طریق کد #۷۰۷* ثبت نام کرده و خدمات بیمه ای دریافت کنند».

صدوقی در ادامه با اشاره به تناسب پرداخت با استفاده ی مردم از خدمات بیمه ای اذعان داشته است: «با مشارکت همراه اول انقلابی در صنعت بیمه در حال شکل گیری است و اپراتور اول، زیرساخت های لازم را برای شرکت ها فراهم می کند تا مردم از طریق تلفن همراه، خدمات بهتری را دریافت کنند».

در این مراسم ابراهیم پور، مدیرعامل بیمه ی ملت نیز گفته است: «امروز یکی از دغدغه های مهم مردم، بیمه است. در حال حاضر بیمه ی حوادث و در زمان کوتاهی بیمه ی عمر، درمان، مسافرت، خودرو و غیره ارائه خواهد شد و مشترکین به راحتی و بدون محدودیت زمانی و مکانی در کمترین زمان خواهند توانست بیمه ی مورد نظر را از طریق کد USSD خریداری کنند».

خطیبی مدیرعامل جیرینگ نیز با اشاره به ارائه ی خدمات مالی از سوی این شرکت در سایه ی حمایت همراه اول گفته است: «در حال حاضر به نوعی نمایندگی بیمه ی ملت گرفته شده تا مشترکین همراه اول از طریق زیرساخت های موجود، امکان درخواست بیمه را داشته باشند. در کمتر از یک ماه آینده اپلیکیشن پرداخت جیرینگ (jiringpay) به این منظور ایجاد می شود».

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی موسوم به تلکام ۲۰۱۶، از ۴ تا ۷ مهرماه با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۲ کشور، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

The post appeared first on .

همراه اول در دومین روز تلکام ۲۰۱۶ از طرح «همراه ملت» رونمایی کرد

در روز دوم نمایشگاه بین المللی تلکام ۲۰۱۶، طرح مشارکت بین شرکت های همراه اول، بیمه ی ملت و جیرینگ از طریق بخش نوآوری و توسعه ی کسب و کار این اپراتور پذیرفته، پیاده سازی و تجاری سازی شده است. این طرح با حضور مدیرعامل همراه اول، مدیرعامل بیمه ی ملت، مدیرعامل جیرینگ و مدیرکل نوآوری و توسعه ی کسب و کار همراه اول، رونمایی و به امضای مدیران عامل این شرکت ها رسیده است.

مهندس صدوقی، مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه طرح «همراه ملت» یکی از طرح های استارتاپی ارائه شده به همراه اول بوده گفته است:‌ «این طرح بعد از برطرف شدن نقاط ضعف توسط همراه اول و از طریق شرکت جیرینگ و بیمه ی ملت، اجرایی شد».

وی در خصوص این طرح اظهار داشته ممکن است مردم فرصت لازم برای مراجعه به بیمه را نداشته باشند. وی افزوده است: «در ۱۰۰ درصد شهر ها و ۸۰ درصد روستا ها، با استفاده از این طرح، بستر لازم برای ثبت نام خدمات بیمه ای ایجاد شده تا مشترکین به صورت رایگان از طریق کد #۷۰۷* ثبت نام کرده و خدمات بیمه ای دریافت کنند».

صدوقی در ادامه با اشاره به تناسب پرداخت با استفاده ی مردم از خدمات بیمه ای اذعان داشته است: «با مشارکت همراه اول انقلابی در صنعت بیمه در حال شکل گیری است و اپراتور اول، زیرساخت های لازم را برای شرکت ها فراهم می کند تا مردم از طریق تلفن همراه، خدمات بهتری را دریافت کنند».

در این مراسم ابراهیم پور، مدیرعامل بیمه ی ملت نیز گفته است: «امروز یکی از دغدغه های مهم مردم، بیمه است. در حال حاضر بیمه ی حوادث و در زمان کوتاهی بیمه ی عمر، درمان، مسافرت، خودرو و غیره ارائه خواهد شد و مشترکین به راحتی و بدون محدودیت زمانی و مکانی در کمترین زمان خواهند توانست بیمه ی مورد نظر را از طریق کد USSD خریداری کنند».

خطیبی مدیرعامل جیرینگ نیز با اشاره به ارائه ی خدمات مالی از سوی این شرکت در سایه ی حمایت همراه اول گفته است: «در حال حاضر به نوعی نمایندگی بیمه ی ملت گرفته شده تا مشترکین همراه اول از طریق زیرساخت های موجود، امکان درخواست بیمه را داشته باشند. در کمتر از یک ماه آینده اپلیکیشن پرداخت جیرینگ (jiringpay) به این منظور ایجاد می شود».

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی موسوم به تلکام ۲۰۱۶، از ۴ تا ۷ مهرماه با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۲ کشور، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

The post appeared first on .

همراه اول در دومین روز تلکام ۲۰۱۶ از طرح «همراه ملت» رونمایی کرد