هدست واقعیت مجازی گوگل Google VR Headset DayDream View

گوگل این هدست پارچه ای خود را در سه رنگ، سفید، طوسی و قرمز معرفی کرده است که باوجود پوشش پارچه ای ، کاربران به راحتی می توانند در صورت نیاز آن را به راحتی تمیز کنند.
این هدست با وجود داشتن قابلیت Auto Alignment تصویر به راحتی در داخل هدست بر اساس نحوه قرار گیری گوشی تنظیم می شود.

واقعیت مجازی گوگل
این هدست به صورت بی سم به گوشی موبایل متصل شده و کنترل آن در داخل هدست قرار می گیرد.
وزن هدست حدود 200 گرم است که نسبت به دیگر مدل های شرکت های برتر بسیار کم تر است.

عینک واقعیت مجازی

گوگل پس ازمعرفی این هدست بیش از 30 بازی را برای این گجت خود معرفی کرده است. اما هنوز مشخص نشده که آیا تمام این بازی برای کاربران در دسترس قرار خواهند گرفت یا نه.

 

هدست واقعیت مجازی گوگل Google VR Headset DayDream View

گوگل این هدست پارچه ای خود را در سه رنگ، سفید، طوسی و قرمز معرفی کرده است که باوجود پوشش پارچه ای ، کاربران به راحتی می توانند در صورت نیاز آن را به راحتی تمیز کنند.
این هدست با وجود داشتن قابلیت Auto Alignment تصویر به راحتی در داخل هدست بر اساس نحوه قرار گیری گوشی تنظیم می شود.

(image)
این هدست به صورت بی سم به گوشی موبایل متصل شده و کنترل آن در داخل هدست قرار می گیرد.
وزن هدست حدود 200 گرم است که نسبت به دیگر مدل های شرکت های برتر بسیار کم تر است.

(image)

گوگل پس ازمعرفی این هدست بیش از 30 بازی را برای این گجت خود معرفی کرده است. اما هنوز مشخص نشده که آیا تمام این بازی برای کاربران در دسترس قرار خواهند گرفت یا نه.

 

هدست واقعیت مجازی گوگل Google VR Headset DayDream View