هدایت هواپیمای «توربوپراپ» توسط سیستم اتوپایلوت دارپا [تماشا کنید]

تا دستیابی دارپا به سیستم اتوپایلوت برای سیستم های پروازی نظامی زمان زیادی باقیست با این همه، ویدیویی که به تازگی از دستاوردهای این نهاد منتشر شده به خوبی پیشرفت آن در این زمینه را به تصویر می کشد.

در واقع شرکتی به نام علوم هوایی آئورا که مشغول توسعه این تکنولوژی برای سازمان مذکور است با موفقیت توانسته آن را روی یک هواپیمای Cessna Caravan آزمایش کند و روز گذشته ویدیوی مربوط به این دستاورد را در فضای مجازی منتشر کرد.

سیستم طراحی شده که Aircrew Labor In-Cockpit Automation System یا به اختصار ALIAS نام دارد از یک بازوی رباتیک و رابط کاربری مبتنی بر تبلت تشکیل شده و قابلیت های مهمی نظیر تشخیص کلام دارد.

این سیستم پس از نصب روی هواپیما به نوعی نقش خلبان کمکی را ایفا می کند و پرواز را در دست می گیرد؛ در این حین نیز خلبان انسانی می تواند دَمی استراحت کرده و زمانش را صرف پایش وضعیت جوی یا تشخیص تهدیدات احتمالی نماید.

گفتنی است ویدیوی منتشر شده سومین دمو از تکنولوژی توسعه یافته توسط تیم آئوراست که بعد از مرحله شبیه سازی و سپس کاربرد روی هواپیمای Diamond DA-42 انجام گرفته است.

البته باید اشاره نمود که آئورا هنوز تا مرحله پختگی و کمال راه درازی در پیش دارد: تیم سازنده هم اکنون مشغول نصب آن روی یک هلی کوپتر است تا دور بعدی تستش را آغاز کند. برای مشاهده عملکرد این سیستم می توانید نگاهی به ویدیوی زیر بیاندازید.

The post appeared first on .

هدایت هواپیمای «توربوپراپ» توسط سیستم اتوپایلوت دارپا [تماشا کنید]

تا دستیابی دارپا به سیستم اتوپایلوت برای سیستم های پروازی نظامی زمان زیادی باقیست با این همه، ویدیویی که به تازگی از دستاوردهای این نهاد منتشر شده به خوبی پیشرفت آن در این زمینه را به تصویر می کشد.

در واقع شرکتی به نام علوم هوایی آئورا که مشغول توسعه این تکنولوژی برای سازمان مذکور است با موفقیت توانسته آن را روی یک هواپیمای Cessna Caravan آزمایش کند و روز گذشته ویدیوی مربوط به این دستاورد را در فضای مجازی منتشر کرد.

سیستم طراحی شده که Aircrew Labor In-Cockpit Automation System یا به اختصار ALIAS نام دارد از یک بازوی رباتیک و رابط کاربری مبتنی بر تبلت تشکیل شده و قابلیت های مهمی نظیر تشخیص کلام دارد.

این سیستم پس از نصب روی هواپیما به نوعی نقش خلبان کمکی را ایفا می کند و پرواز را در دست می گیرد؛ در این حین نیز خلبان انسانی می تواند دَمی استراحت کرده و زمانش را صرف پایش وضعیت جوی یا تشخیص تهدیدات احتمالی نماید.

گفتنی است ویدیوی منتشر شده سومین دمو از تکنولوژی توسعه یافته توسط تیم آئوراست که بعد از مرحله شبیه سازی و سپس کاربرد روی هواپیمای Diamond DA-42 انجام گرفته است.

البته باید اشاره نمود که آئورا هنوز تا مرحله پختگی و کمال راه درازی در پیش دارد: تیم سازنده هم اکنون مشغول نصب آن روی یک هلی کوپتر است تا دور بعدی تستش را آغاز کند. برای مشاهده عملکرد این سیستم می توانید نگاهی به ویدیوی زیر بیاندازید.

The post appeared first on .

هدایت هواپیمای «توربوپراپ» توسط سیستم اتوپایلوت دارپا [تماشا کنید]