نمرات بازی Inside | شاهکاری دیگر از سازندگان Limbo

عنوان Inside اولین بار در کنفرانس مایکروسافت در E3 2014 معرفی شد و حالا با نمرات بالای خود همه را غافل گیر کرده است و نشان می دهد که شرکت playdead بار دیگر یک شاهکار را خلق کرده است. نمرات بازی به شرح زیر می باشند:

IGN: 100
VideoGamer: 100
XBLA Fans: 100
Time: 100
Gamblog.fr: 100
US Gamer: 100
Giant Bomb: 100

Game Informer: 98
3DJeugos: 95
Polygan: 95
Destructoid: 95
Power Unlimited: 80
EGM: 95
Game Revolution: 90
IGN Italia: 92
90 Post Arcade
Attack of the Fanboy: 80
IBTimes UK: 90
DarkStation: 90
SpazioGames: 90
XGN: 90
GamesRadar+: 90
Hardcore Gamer: 90
M3: 90

Multiplayer.it: 85
IGN Denmark: 85
God is a Geek: 85
GamePro Germany: 86
GameCritics: 85Metro GameCentral: 80
Stevivor: 80
Eurogame Italy: 80
GameSpot: 80

متای بازی تا به این لحظه: 91

این عنوان برای پلتفرم های PC و Xbox One در دسترس خواهد بود.

نمرات بازی Inside | شاهکاری دیگر از سازنده های Limbo

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نمرات بازی Inside | شاهکاری دیگر از سازندگان Limbo

عنوان Inside اولین بار در کنفرانس مایکروسافت در E3 2014 معرفی شد و حالا با نمرات بالای خود همه را غافل گیر کرده است و نشان می دهد که شرکت playdead بار دیگر یک شاهکار را خلق کرده است. نمرات بازی به شرح زیر می باشند:

IGN: 100
VideoGamer: 100
XBLA Fans: 100
Time: 100
Gamblog.fr: 100
US Gamer: 100
Giant Bomb: 100

Game Informer: 98
3DJeugos: 95
Polygan: 95
Destructoid: 95
Power Unlimited: 80
EGM: 95
Game Revolution: 90
IGN Italia: 92
90 Post Arcade
Attack of the Fanboy: 80
IBTimes UK: 90
DarkStation: 90
SpazioGames: 90
XGN: 90
GamesRadar+: 90
Hardcore Gamer: 90
M3: 90

Multiplayer.it: 85
IGN Denmark: 85
God is a Geek: 85
GamePro Germany: 86
GameCritics: 85Metro GameCentral: 80
Stevivor: 80
Eurogame Italy: 80
GameSpot: 80

متای بازی تا به این لحظه: 91

این عنوان برای پلتفرم های PC و Xbox One در دسترس خواهد بود.

نمرات بازی Inside | شاهکاری دیگر از سازنده های Limbo

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نمرات بازی Inside | شاهکاری دیگر از سازندگان Limbo