نمایشگر JOLED با پیکسل های معلق در هوا [تماشا کنید]

از زمانی که HDTV ابداع شد، تعداد پیکسل های نمایشگر به مایه مباهات شرکت های مختلف و عامل درگیری طرفداران آنها بدل گشت. حال محققین دانشگاه ساسیکس انگلستان در جدیدترین دستاوردشان این سنت را زیر پا گذاشته و نمایشگری ساخته اند که JOLED نام دارد و از 6 سطر و 6 ستون تشکیل شده.

در هرکدام از این خانه ها، یک کره کوچک دورنگ قرار دارد که با استفاده از امواج تولید شده توسط بلندگوهای فراصوت، در هوا معلق هستند. البته این امواج توسط انسان شنیده نمی شوند، اما به اندازه کافی قدرت دارند تا کره ها را در جایشان ثابت نگه دارند.

برای چرخش این کره ها، قسمتی از سطح آنها با دی اکسید تیتانیوم پوشانده شده که با قرار گرفتن در معرض میدان الکتریکی در جهت مورد نظر می چرخند.

ظاهراً هدف از ساخت چنین نمایشگری، استفاده در صنعت تبلیغات یا توریسم است. مثلاً می توان تغییر الگوی آثار کربنی در محیط زیست و آلودگی هوا را با استفاده از آن به نمایش گذاشت، یا نرخ مبادله ارز را به صورت لحظه ای نشان داد. به هر حال انتظار نداشته باشید که بتوانید از این فناوری برای تماشای فیلم های اچ دی استفاده نمایید.

پژوهشگران دانشگاه ساسیکس امیدوارند در مراحل بعدی بتوانند تراکم پیکسلی نمایشگر و همچنین رنگ های نمایش داده شده توسط آن را افزایش دهند، که گام هایی اساسی در جهت ساخت صفحات نمایش همه کاره به شمار می روند. نتایج این تحقیق طی هفته آینده در سمپوزیوم نرم افزارها و فناوری های رابط کاربری ACM در ژاپن معرفی خواهد شد.

The post appeared first on .

نمایشگر JOLED با پیکسل های معلق در هوا [تماشا کنید]

از زمانی که HDTV ابداع شد، تعداد پیکسل های نمایشگر به مایه مباهات شرکت های مختلف و عامل درگیری طرفداران آنها بدل گشت. حال محققین دانشگاه ساسیکس انگلستان در جدیدترین دستاوردشان این سنت را زیر پا گذاشته و نمایشگری ساخته اند که JOLED نام دارد و از 6 سطر و 6 ستون تشکیل شده.

در هرکدام از این خانه ها، یک کره کوچک دورنگ قرار دارد که با استفاده از امواج تولید شده توسط بلندگوهای فراصوت، در هوا معلق هستند. البته این امواج توسط انسان شنیده نمی شوند، اما به اندازه کافی قدرت دارند تا کره ها را در جایشان ثابت نگه دارند.

برای چرخش این کره ها، قسمتی از سطح آنها با دی اکسید تیتانیوم پوشانده شده که با قرار گرفتن در معرض میدان الکتریکی در جهت مورد نظر می چرخند.

ظاهراً هدف از ساخت چنین نمایشگری، استفاده در صنعت تبلیغات یا توریسم است. مثلاً می توان تغییر الگوی آثار کربنی در محیط زیست و آلودگی هوا را با استفاده از آن به نمایش گذاشت، یا نرخ مبادله ارز را به صورت لحظه ای نشان داد. به هر حال انتظار نداشته باشید که بتوانید از این فناوری برای تماشای فیلم های اچ دی استفاده نمایید.

پژوهشگران دانشگاه ساسیکس امیدوارند در مراحل بعدی بتوانند تراکم پیکسلی نمایشگر و همچنین رنگ های نمایش داده شده توسط آن را افزایش دهند، که گام هایی اساسی در جهت ساخت صفحات نمایش همه کاره به شمار می روند. نتایج این تحقیق طی هفته آینده در سمپوزیوم نرم افزارها و فناوری های رابط کاربری ACM در ژاپن معرفی خواهد شد.

The post appeared first on .

نمایشگر JOLED با پیکسل های معلق در هوا [تماشا کنید]