نمایشگاه گیم کانکشن 2016 فرانسه با حضور سه شرکت ایرانی آغاز شد

گیم کانکشن یکی از نمایشگاه های بزرگ بین المللی در حوزه صنعت گیم بوده که از آن به عنوان رویداد تجاری حمایت و همیاری بازی سازان یاد شده و همه ساله در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می شود.

به اعتقاد برگزارکنندگان این رویداد، سالانه بیش از 2700 بازی ساز، ناشر، توزیع کننده و ارائه دهنده سرویس از سراسر جهان در این مجمع گرد هم آمده تا برای توسعه کسب و کار صنعت بازی های ویدیویی و رونق همکاری های بین کشوری گفت و گو کنند.

گیم کانکشن 2016 در حالی امروز آغاز به کار می کند که با حمایت ها و برنامه های اخیراً صورت گرفته بنیاد ملی بازی های رایانه ای، سه شرکت بازی ساز ایرانی نیز در آن حضور خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، به دنبال تدوین تعهدنامه های حمایتی و همیاری، چندی پیش فراخوانی جهت حضور شرکت های بازی ساز در نمایشگاه مورد بحث منتشر شد تا موسسات و استودیوهای ایرانی برنامه های خود را اعلام نمایند.

پس از بررسی رویکردهای ارسالی، جلسه ای میان شرکت های متقاضی، کارشناسان بنیاد، نمایندگان صنف بازی سازان و مسئولین مدعو صورت گرفت که در طی آن سه شرکت تاییدیه حضور در این نمایشگاه را دریافت کردند.

به موجب این جلسه، استودیو های آناشید، آوا گیمز و مدریک به عنوان نمایندگان ایران در نمایشگاه گیم کانکشن 2016 فرانسه حضور پیدا کرده اند. گفتنی است معیار انتخاب این موسسات پتانسیل و کیفیت محصولات، برنامه و اهداف حضور در رویدادهای بین المللی بوده است.

The post appeared first on .

نمایشگاه گیم کانکشن 2016 فرانسه با حضور سه شرکت ایرانی آغاز شد

گیم کانکشن یکی از نمایشگاه های بزرگ بین المللی در حوزه صنعت گیم بوده که از آن به عنوان رویداد تجاری حمایت و همیاری بازی سازان یاد شده و همه ساله در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می شود.

به اعتقاد برگزارکنندگان این رویداد، سالانه بیش از 2700 بازی ساز، ناشر، توزیع کننده و ارائه دهنده سرویس از سراسر جهان در این مجمع گرد هم آمده تا برای توسعه کسب و کار صنعت بازی های ویدیویی و رونق همکاری های بین کشوری گفت و گو کنند.

گیم کانکشن 2016 در حالی امروز آغاز به کار می کند که با حمایت ها و برنامه های اخیراً صورت گرفته بنیاد ملی بازی های رایانه ای، سه شرکت بازی ساز ایرانی نیز در آن حضور خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، به دنبال تدوین تعهدنامه های حمایتی و همیاری، چندی پیش فراخوانی جهت حضور شرکت های بازی ساز در نمایشگاه مورد بحث منتشر شد تا موسسات و استودیوهای ایرانی برنامه های خود را اعلام نمایند.

پس از بررسی رویکردهای ارسالی، جلسه ای میان شرکت های متقاضی، کارشناسان بنیاد، نمایندگان صنف بازی سازان و مسئولین مدعو صورت گرفت که در طی آن سه شرکت تاییدیه حضور در این نمایشگاه را دریافت کردند.

به موجب این جلسه، استودیو های آناشید، آوا گیمز و مدریک به عنوان نمایندگان ایران در نمایشگاه گیم کانکشن 2016 فرانسه حضور پیدا کرده اند. گفتنی است معیار انتخاب این موسسات پتانسیل و کیفیت محصولات، برنامه و اهداف حضور در رویدادهای بین المللی بوده است.

The post appeared first on .

نمایشگاه گیم کانکشن 2016 فرانسه با حضور سه شرکت ایرانی آغاز شد