نقص فنی فضاپیمای جونو، مأموریت ناسا در اطراف مشتری را به تعویق انداخت

تیم مأموریت جونو قصد دارند برنامه کنونی برای به پرواز درآوردن فضاپیمایشان در مداری نزدیک به مشتری را که قرار بود فردا (19 اکتبر مطابق با 28 مهر ماه) اجرا گردد، به تعویق بیندازند. ظاهراً موتور اصلی این وسیله کمی بازی در می آورد، بنابراین ناسا تصمیم گرفته عملیات را به تاریخ 11 دسامبر (21 آذر ماه) منتقل نماید.

تیم دانشمندان مورد بحث امیدوارند در این فرصت بتوانند به عامل اصلی عملکرد نامطلوب موتور جونو پی برده و آن را اصلاح نمایند. همان طور که می دانید این فضاپیما از چهارم جولای (14 تیر ماه) سال جاری در مدار مشتری قرار گرفته و در همین مدت کوتاه، دستاوردهای حیرت انگیزی را برای اخترشناسان به ارمغان آورده.

مسیر حرکت جونو حول مشتری به شدت بیضوی است، به گونه ای که زمان زیادی را دور از سطح این کره سپری کرده و سپس ساعاتی کوتاه به آن نزدیک می گردد. دانشمندان با اتخاذ چنین رویکردی، می خواهند فضاپیما را تا جای ممکن از تشعشعات فوق العاده شدید اطراف بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی دور نگه دارند.

مدار گردش جونو اطراف سیاره مشتری

در حال حاضر پیمودن مدار جونو حدود 53 روز طول می کشد، اما نهایتاً این زمان کاهش خواهد یافت و پس از آن فضاپیمای مورد بحث موتور اصلی اش را روشن کرده و در مداری 14 روزه به مشتری نزدیک می گردد. البته ناسا فعلاً در مورد انجام این عملیات مردد است، زیرا بخشی از موتور اصلی جونو به خوبی کار نمی کند.

ظاهراً مشکل مربوط به دریچه های هلیوم است که در روشن شدن موتور اصلی نقش دارند. طبق اظهارات آنها این دریچه ها باید طی چند ثانیه باز شوند، اما این زمان در حال حاضر به چند دقیقه افزایش یافته. بنابراین تیم تحقیقاتی مورد بحث باید وضعیت را به خوبی ارزیابی کنند تا از بروز مشکلات دیگری برای موتور اصلی جلوگیری نمایند.

البته علی رغم کنسل شدن برنامه اصلی، جونو باز هم در مسیر معمولش از نزدیکی مشتری رد می شود و بنابراین می توان فعالیت های تحقیقاتی دیگری را طی این عبور چند ساعته انجام داد.

به هر حال ناسا 53 روز دیگر وقت دارد تا وضعیت موتور اصلی جونو را بررسی کرده و مشکلات آن را مرتفع سازد. پس از رفع نقص فنی، آنها قادر خواهند بود مدار گردش این فضاپیما را کاهش داده و برنامه تحقیقاتی اصلی را پیش ببرند.

The post appeared first on .

نقص فنی فضاپیمای جونو، مأموریت ناسا در اطراف مشتری را به تعویق انداخت

تیم مأموریت جونو قصد دارند برنامه کنونی برای به پرواز درآوردن فضاپیمایشان در مداری نزدیک به مشتری را که قرار بود فردا (19 اکتبر مطابق با 28 مهر ماه) اجرا گردد، به تعویق بیندازند. ظاهراً موتور اصلی این وسیله کمی بازی در می آورد، بنابراین ناسا تصمیم گرفته عملیات را به تاریخ 11 دسامبر (21 آذر ماه) منتقل نماید.

تیم دانشمندان مورد بحث امیدوارند در این فرصت بتوانند به عامل اصلی عملکرد نامطلوب موتور جونو پی برده و آن را اصلاح نمایند. همان طور که می دانید این فضاپیما از چهارم جولای (14 تیر ماه) سال جاری در مدار مشتری قرار گرفته و در همین مدت کوتاه، دستاوردهای حیرت انگیزی را برای اخترشناسان به ارمغان آورده.

مسیر حرکت جونو حول مشتری به شدت بیضوی است، به گونه ای که زمان زیادی را دور از سطح این کره سپری کرده و سپس ساعاتی کوتاه به آن نزدیک می گردد. دانشمندان با اتخاذ چنین رویکردی، می خواهند فضاپیما را تا جای ممکن از تشعشعات فوق العاده شدید اطراف بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی دور نگه دارند.

مدار گردش جونو اطراف سیاره مشتری

در حال حاضر پیمودن مدار جونو حدود 53 روز طول می کشد، اما نهایتاً این زمان کاهش خواهد یافت و پس از آن فضاپیمای مورد بحث موتور اصلی اش را روشن کرده و در مداری 14 روزه به مشتری نزدیک می گردد. البته ناسا فعلاً در مورد انجام این عملیات مردد است، زیرا بخشی از موتور اصلی جونو به خوبی کار نمی کند.

ظاهراً مشکل مربوط به دریچه های هلیوم است که در روشن شدن موتور اصلی نقش دارند. طبق اظهارات آنها این دریچه ها باید طی چند ثانیه باز شوند، اما این زمان در حال حاضر به چند دقیقه افزایش یافته. بنابراین تیم تحقیقاتی مورد بحث باید وضعیت را به خوبی ارزیابی کنند تا از بروز مشکلات دیگری برای موتور اصلی جلوگیری نمایند.

البته علی رغم کنسل شدن برنامه اصلی، جونو باز هم در مسیر معمولش از نزدیکی مشتری رد می شود و بنابراین می توان فعالیت های تحقیقاتی دیگری را طی این عبور چند ساعته انجام داد.

به هر حال ناسا 53 روز دیگر وقت دارد تا وضعیت موتور اصلی جونو را بررسی کرده و مشکلات آن را مرتفع سازد. پس از رفع نقص فنی، آنها قادر خواهند بود مدار گردش این فضاپیما را کاهش داده و برنامه تحقیقاتی اصلی را پیش ببرند.

The post appeared first on .

نقص فنی فضاپیمای جونو، مأموریت ناسا در اطراف مشتری را به تعویق انداخت