نقدهای دو عنوان Skyrim Special Edition و Dishonored 2 احتمالا تا قبل از لانچ منتشر نمی‌شوند

خواندن نقد و بررسی‌ها و تحقیق درباره یک بازی جزئی از مراحل خرید بسیاری از گیمرها است. بخش اعظمی از جامعه بازیبازان قبل از خرج کردن پول خود برای یک بازی نظرات منتقدان و وبسایت‌ها و مجلات معروف را درباره عنوان مورد نظر خود جویا می‌شوند تا از کیفیت بازی مطمئن شوند. به تازگی شرکت بتسدا اعلام کرده است دو عنوان بزرگ آن‌ها که به زودی عرضه می‌شوند شامل ارسال زودهنگام نسخه‌های مخصوص منتقدین نمی‌شوند.

بتسدا اعلام کرده است که در سیاست جدید خود نسخه‌های مخصوص منتقدین را یک روز قبل از عرضه رسمی ارسال می‌کند. همچنین به این نکته اشاره کردند که عنوان DOOM نیز از این سیاست پیروی می‌کرد. قانون نانوشته‌ای در بین گیمرها وجود دارد که می‌گوید اگر نمرات یک بازی دیر منتشر شوند نشان دهنده کیفیت پایین آن عنوان است و احتمالا عنوان مورد نظر نمرات مناسبی کسب نمی‌کند. اما  DOOM از این قانون نانوشته پیروی نکرد و نمرات مناسبی را کست کرد. باید دید دو عنوان جدید بتسدا از نظر نمرات رسانه‌ها چگونه عمل می‌کنند

Skyrim Special Edition در تاریخ 28 اکتبر و Dishonored 2 در تاریخ 11 نوامبر منتشر می‌شوند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نقدهای دو عنوان Skyrim Special Edition و Dishonored 2 احتمالا تا قبل از لانچ منتشر نمی‌شوند

خواندن نقد و بررسی‌ها و تحقیق درباره یک بازی جزئی از مراحل خرید بسیاری از گیمرها است. بخش اعظمی از جامعه بازیبازان قبل از خرج کردن پول خود برای یک بازی نظرات منتقدان و وبسایت‌ها و مجلات معروف را درباره عنوان مورد نظر خود جویا می‌شوند تا از کیفیت بازی مطمئن شوند. به تازگی شرکت بتسدا اعلام کرده است دو عنوان بزرگ آن‌ها که به زودی عرضه می‌شوند شامل ارسال زودهنگام نسخه‌های مخصوص منتقدین نمی‌شوند.

بتسدا اعلام کرده است که در سیاست جدید خود نسخه‌های مخصوص منتقدین را یک روز قبل از عرضه رسمی ارسال می‌کند. همچنین به این نکته اشاره کردند که عنوان DOOM نیز از این سیاست پیروی می‌کرد. قانون نانوشته‌ای در بین گیمرها وجود دارد که می‌گوید اگر نمرات یک بازی دیر منتشر شوند نشان دهنده کیفیت پایین آن عنوان است و احتمالا عنوان مورد نظر نمرات مناسبی کسب نمی‌کند. اما  DOOM از این قانون نانوشته پیروی نکرد و نمرات مناسبی را کست کرد. باید دید دو عنوان جدید بتسدا از نظر نمرات رسانه‌ها چگونه عمل می‌کنند

Skyrim Special Edition در تاریخ 28 اکتبر و Dishonored 2 در تاریخ 11 نوامبر منتشر می‌شوند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نقدهای دو عنوان Skyrim Special Edition و Dishonored 2 احتمالا تا قبل از لانچ منتشر نمی‌شوند