نظرسنجی ها نشان می دهند «نوجوانان» آیفون را به موبایل های اندرویدی ترجیح می دهند

سازمان آماری و خدمت رسانی مالی Piper Jaffray که نظرسنجی های گسترده ای را در زمینه علایق مردم انجام می دهد، دو بار در هر سال نوجوانان و به طور مشخص تمایلات این گروه سنی را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. نظرسنجی اخیر این شرکت هم ظاهرا از نظر مقیاس و جمعیت آماری، رشد قابل توجهی داشته و از گروه 6500 نفری مخاطبان در سری قبلی، به رقم 10 هزار نوجوان رسیده است.

گزارش ماه آوریل این شرکت نشان می داد نزدیک به 75 درصد از نوجوانان در صورت خرید تلفن هوشمند جدید به سراغ آیفون خواهند رفت که این میزان در نظرسنجی اخیر به 79 درصد رسیده است. علاوه بر این تعداد نوجوانانی که در حال حاضر از آیفون استفاده می کنند از 69 درصد تا 74 درصد رشد داشته.

در واقع آمار و اطلاعات مذکور نشان می دهد حدود 21 درصد از نوجوانان در صورت خرید تلفن هوشمند جدید به اندروید میل داشته و 26 درصد از کاربران فعلی به سیستم عامل گوگل وفادار هستند.

سایر اطلاعاتی که از این نظرسنجی به دست آمده حاکی از آن است که نرم افزار پیام رسان و اجتماعی مورد علاقه نوجوانان در حال حاضر اسنپ چت است. در جدول آماری مورد بحث اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و پینترست به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

گفتنی است متوسط سن نوجوانان شرکت داده شده 16 سال و 55 درصد از آنها مذکر بوده اند.

The post appeared first on .

نظرسنجی ها نشان می دهند «نوجوانان» آیفون را به موبایل های اندرویدی ترجیح می دهند

سازمان آماری و خدمت رسانی مالی Piper Jaffray که نظرسنجی های گسترده ای را در زمینه علایق مردم انجام می دهد، دو بار در هر سال نوجوانان و به طور مشخص تمایلات این گروه سنی را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. نظرسنجی اخیر این شرکت هم ظاهرا از نظر مقیاس و جمعیت آماری، رشد قابل توجهی داشته و از گروه 6500 نفری مخاطبان در سری قبلی، به رقم 10 هزار نوجوان رسیده است.

گزارش ماه آوریل این شرکت نشان می داد نزدیک به 75 درصد از نوجوانان در صورت خرید تلفن هوشمند جدید به سراغ آیفون خواهند رفت که این میزان در نظرسنجی اخیر به 79 درصد رسیده است. علاوه بر این تعداد نوجوانانی که در حال حاضر از آیفون استفاده می کنند از 69 درصد تا 74 درصد رشد داشته.

در واقع آمار و اطلاعات مذکور نشان می دهد حدود 21 درصد از نوجوانان در صورت خرید تلفن هوشمند جدید به اندروید میل داشته و 26 درصد از کاربران فعلی به سیستم عامل گوگل وفادار هستند.

سایر اطلاعاتی که از این نظرسنجی به دست آمده حاکی از آن است که نرم افزار پیام رسان و اجتماعی مورد علاقه نوجوانان در حال حاضر اسنپ چت است. در جدول آماری مورد بحث اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و پینترست به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

گفتنی است متوسط سن نوجوانان شرکت داده شده 16 سال و 55 درصد از آنها مذکر بوده اند.

The post appeared first on .

نظرسنجی ها نشان می دهند «نوجوانان» آیفون را به موبایل های اندرویدی ترجیح می دهند