نشست های حضوری کارگروه ادبیات ژانری از فردا آغاز می شود

دور جدید نشست های کارگروه ادبیات ژانری با حمایت سایت پردیس گیم از فردا آغاز می شود. به گزارش ، در این جلسات علاقه مندان به ژانرهای مختلف ادبی نظیر فانتزی، علمی، تخیلی، وحشت و … دور هم جمع شده و پیرامون این مباحث در مدیوم هایی نظیر ادبیات، فیلم، سریال، کامیک و … به بحث می پردازند.

در کنار این برنامه همچنین قرار است کارگاه هایی با محوریت داستان خوانی و ترجمه نیز برگزار شود.

اولین جلسه از فردا یعنی روز دوشنبه با محوریت یکی از جنجالی ترین موضوعات ژانری ماه های اخیر یعنی فیلم استاروارز، بیداری نیرو برگزار خواهد شد.

حضور در این جلسه برای همگان رایگان است و شما می توانید فردا با مراجعه به آدرس زیر، در این رویداد شرکت کنید:

تهران، خیابان مفتح جنوبی، خیابان سمیه (به سمت غرب)، بن بست پروانه، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، طبقه دوم

نشست های حضوری کارگروه ادبیات ژانری از فردا آغاز می شود

(image)

دور جدید نشست های کارگروه ادبیات ژانری با حمایت سایت پردیس گیم از فردا آغاز می شود. به گزارش ، در این جلسات علاقه مندان به ژانرهای مختلف ادبی نظیر فانتزی، علمی، تخیلی، وحشت و … دور هم جمع شده و پیرامون این مباحث در مدیوم هایی نظیر ادبیات، فیلم، سریال، کامیک و … به بحث می پردازند.

در کنار این برنامه همچنین قرار است کارگاه هایی با محوریت داستان خوانی و ترجمه نیز برگزار شود.

اولین جلسه از فردا یعنی روز دوشنبه با محوریت یکی از جنجالی ترین موضوعات ژانری ماه های اخیر یعنی فیلم استاروارز، بیداری نیرو برگزار خواهد شد.

حضور در این جلسه برای همگان رایگان است و شما می توانید فردا با مراجعه به آدرس زیر، در این رویداد شرکت کنید:

تهران، خیابان مفتح جنوبی، خیابان سمیه (به سمت غرب)، بن بست پروانه، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، طبقه دوم

نشست های حضوری کارگروه ادبیات ژانری از فردا آغاز می شود