نسخه ای ویژه از Civilization 5 به مدارس آمریکای شمالی راه می یابد

http://8pic.ir/images/pztjgajvbjoamvtrfa73.jpg

به گزارش و به نقل از ، توسعه دهنده ی بازی Civilization 5 با همکاری استودیو GlassLab در حال ساخت نسخه ای از Civ 5 می باشد که بتوان از آن به عنوان یک کمک آموزشی در دبیرستان های امریکای شمالی استفاده کرد.طبق توضیحات رسمی  ، نام این نسخه CivilizationEDU می باشد که با نسخه ی اصلی تفاوت هایی دارد و به شکلی ویرایش شده است که به دانش آموزان فرصت فکر کردم در مواقع بحرانی و خلق رویداد های تاریخی را می دهد، همچنین آن ها می توانند تصمیمات فنی و اقتصادی خود را در شرایط جغرافیایی مختلف مورد ارزیابی قرار دهند، به علاوه آن ها در سیستم تفکر و تجربه مشغول به ایجاد رابطه بین ارگان های نظامی، تکنولوژی، سیاست و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی می شوند.

البته هنوز معلوم نیست که آیا “گاندی” در این نسخه ی جدید هم به سلاح هسته ای دست می یابد یا خیر!

خالق Civilization یعنی آقای “سید میر” (Sid Meier) در خصوص این ریسک می گوید:

“در طول 25 سال گذشته،این را فهمیدیم یکی از نکات جالب Civilization این است که در هنگام بازی کردن یادگیری هم داشته باشیم. ما همیشه ابتدا بر روی سرگرمی تمرکز داشته ایم، ولی این را باور داریم که بازیکنان ما -چه پیر چه جوان- از یادگیری لذت می برند، حتی اگر از تحصیل کردن بدشان بیاید. بازیکنان Civ کشف کردن تمدن های جدید را جالب می دانند، حکمرانی بوسیله حاکمان تاریخی مشهور، و همچنین نوشتن تاریخ بشر بدست خود.

در طول این مسیر، بازیکنان از شکست ها و پیروزی هایشان درس های ارزشمندی یاد می گیرند و می توانند دوباره تلاش کنند و انتخاب ها و استراتژی های متفاوتی برگزینند. ما خیلی هیجان زده ایم که با GlassLab کار می کنیم و بیشتر از آن هیجان داریم که سال دیگر CivilizationEDU را در کلاس های درس ببینیم.

آیا این عملکرد در صورت موفقیت در امریکای شمالی، در خارج نیز معرفی می شود؟ قطعا زود است که در این باره چیزی بگوییم، ولی بنظر شما این رویدادی دوست داشتنی برای ما گیمرها نیست؟ 🙂

نسخه ای ویژه از Civilization 5 به مدارس آمریکای شمالی راه می یابد

(image)

به گزارش و به نقل از ، توسعه دهنده ی بازی Civilization 5 با همکاری استودیو GlassLab در حال ساخت نسخه ای از Civ 5 می باشد که بتوان از آن به عنوان یک کمک آموزشی در دبیرستان های امریکای شمالی استفاده کرد.طبق توضیحات رسمی  ، نام این نسخه CivilizationEDU می باشد که با نسخه ی اصلی تفاوت هایی دارد و به شکلی ویرایش شده است که به دانش آموزان فرصت فکر کردم در مواقع بحرانی و خلق رویداد های تاریخی را می دهد، همچنین آن ها می توانند تصمیمات فنی و اقتصادی خود را در شرایط جغرافیایی مختلف مورد ارزیابی قرار دهند، به علاوه آن ها در سیستم تفکر و تجربه مشغول به ایجاد رابطه بین ارگان های نظامی، تکنولوژی، سیاست و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی می شوند.

البته هنوز معلوم نیست که آیا “گاندی” در این نسخه ی جدید هم به سلاح هسته ای دست می یابد یا خیر!

خالق Civilization یعنی آقای “سید میر” (Sid Meier) در خصوص این ریسک می گوید:

“در طول 25 سال گذشته،این را فهمیدیم یکی از نکات جالب Civilization این است که در هنگام بازی کردن یادگیری هم داشته باشیم. ما همیشه ابتدا بر روی سرگرمی تمرکز داشته ایم، ولی این را باور داریم که بازیکنان ما -چه پیر چه جوان- از یادگیری لذت می برند، حتی اگر از تحصیل کردن بدشان بیاید. بازیکنان Civ کشف کردن تمدن های جدید را جالب می دانند، حکمرانی بوسیله حاکمان تاریخی مشهور، و همچنین نوشتن تاریخ بشر بدست خود.

در طول این مسیر، بازیکنان از شکست ها و پیروزی هایشان درس های ارزشمندی یاد می گیرند و می توانند دوباره تلاش کنند و انتخاب ها و استراتژی های متفاوتی برگزینند. ما خیلی هیجان زده ایم که با GlassLab کار می کنیم و بیشتر از آن هیجان داریم که سال دیگر CivilizationEDU را در کلاس های درس ببینیم.

آیا این عملکرد در صورت موفقیت در امریکای شمالی، در خارج نیز معرفی می شود؟ قطعا زود است که در این باره چیزی بگوییم، ولی بنظر شما این رویدادی دوست داشتنی برای ما گیمرها نیست؟ 🙂

نسخه ای ویژه از Civilization 5 به مدارس آمریکای شمالی راه می یابد