نرخ های جدید توقف در پارکینگ فرودگاه های کشور اعلام شد

براساس اخبار دریافتی، تعرفه های پارکینگ خودرو در فرودگاه های کشور با افزایش همراه بوده است. بنابر گزارش های اخیر، طبق مصوبه مجمع عمومی شرکت فرودگاه‌‌ ها و ناوبری هوایی ایران از تاریخ ۱۲ آذرماه امسال نرخ تعرفه‌‌های فرودگاهی در کل فرودگاه‌ های کشور افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس هزینه پارک 24 ساعته در پارکینگ فرودگاه مهرآباد از 8 هزار تومان به 19 هزار تومان افزایش یافته است. چنین افزایش قابل توجهی در حدود 140 درصد است و به این معنا خواهد بود که دیگر پارک خودرو در بسیاری از سفرها هوایی در فضای پارکینگ فرودگاهی توجیح اقتصادی نخواهد داشت.

طبق تعرفه های جدید، نرخ ورودی 1900 تومان، توقف یک ساعته 1100 تومان و توقف 24 ساعته 19 هزار تومان تعیین شده است. توقف شبانه روزی از روز دوم به بعد 21 هزار تومان و از روز چهارم به بعد 23 هزار تومان هزینه روی دست مالک خواهد گذاشت.

پیش از این بسیاری از مسافران با در نظر گرفتن نرخ استفاده از آژانس و تاکسی برای رسیدن و برگشت از فرودگاه و مقایسه این ارقام با نرخ توقف در پارکینگ در نهایت تصمیم به استفاده از خودرو شخصی و پارک در فضای فرودگاه می گرفتند و چنین تصمیمی به خصوص در مورد سفرهای کوتاه کاری با توجیه اقتصادی قابل توجهی همراه بود.

اما حالا به نظر می رسد که با توجه به نرخ های جدید اعلامی برای پارکینگ فرودگاه ها، کفه ترازو به نفع استفاده از خودروهای تاکسی و آژانس تغییر کرده باشد، چنین تصمیمی احتمالا با توجه به کمبود فضای پارکینگ در هر دو فرودگاه امام خمینی و مهرآباد اتخاذ شده است تا از حجم خودروهای نیازمند پارکینگ کاسته شود.

The post appeared first on .

نرخ های جدید توقف در پارکینگ فرودگاه های کشور اعلام شد