نخستین سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از امروز آغاز شده است

امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دیروز جمعه گفته است نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز سوم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود. به گفته ی ایشان این شیوه ی سرشماری تا ٢٤ مهرماه ادامه خواهد داشت و مردم با مراجعه به می توانند اطلاعات خود را در سامانه ی در نظر گرفته شده وارد کنند.

این مقام مسئول در عین حال گفته است سرشماری حضوری با مراجعه به منازل مردم نیز از ٢٥ مهرماه جاری تا ٢٥ آبان ماه در سراسر کشور انجام خواهد شد.

پارسا در این خصوص اظهار داشته است: «با توجه به ضریب نفوذ ٤٥ درصدی اینترنت در کشور انتظار می رود حدود ٣٥ درصد از خانوار های کشور، اطلاعات خود را به شکل اینترنتی در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند».

گفتنی است سرشماری نفوس و مسکن هر ۵ سال یک بار انجام می شود و سرشماری امسال هشتمین دور از این دست به شمار می آید.

بنا به گفته ی رئیس مرکز آمار ایران، خانوار هایی که به شکل اینترنتی سرشماری می شوند در پایان کدی دریافت می کنند که باید تا هنگام مراجعه ی حضوری مأموران از آن نگهداری کنند. با مراجعه ی حضوری مأموران سرشماری، این کد از خانوار های دارنده ی آن اخذ می شود و دیگر به صورت حضوری از آنها سرشماری به عمل نمی آید.

پارسا ادامه داده است: «فرم‌ های اینترنتی سرشماری به صورت ساده و روان تهیه شده و مردم با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق هویتی خود و نیز کد پستی صحیح می‌ توانند در این فرایند شرکت کرده و اطلاعات خود را وارد نمایند. سوالات طرح شده نیز به صورت بسیار ساده است و هر فردی می‌ تواند به راحتی به آنها پاسخ دهد».

هزار جایزه ی ۱ میلیون تومانی برای هزار نفر

به گفته ی رئیس مرکز آمار ایران، به هزار نفر از خانوار هایی که به شکل اینترنتی اطلاعات خود را وارد کنند از طریق قرعه کشی جایزه ی ١٠ میلیون ریالی اختصاص می یاید.
وی همچنین از تخصیص ۱ گیگابایت اینترنت رایگان برای همه ی خانوار هایی خبر داده است که در سرشماری اینترنتی شرکت می کنند.

به گفته ی امدی علی پارسا، با مشارکت خانوار ها در سرشماری اینترنتی، هزینه ی سرشماری کاهش می یابد. سرپرستان خانوار با در دست داشتن اطلاعات خانوار می توانند حتی از طریق تلفن هوشمند نیز به وارد کردن اطلاعات خود بپردازند.

وی همچنین یادآوری کرده است اطلاعات سرشماری حضوری نیز به جای روش سنتی کاغذی، از طریق تبلت جمع آوری می شود.

نتایج سرشماری محرمانه است

رئیس مرکز آمار ایران در این باره گفته است: «نتایج سرشماری کاملاً محرمانه است و حتی با دستور قضایی هم نمی توان به آنها دست یافت».

پارسا درباره ی ارتباط احتمالی نتایج سرشماری و استفاده از اطلاعات دریافتی در تخصیص یارانه ها نیز گفته است: «سرشماری هیچ ارتباطی با موضوع یارانه ها ندارد. اطلاعات سرشماری افراد و بنگاه ها کاملاً محرمانه است و در اختیار فردی قرار نمی گیرد».

وی در پایان اظهار داشته است: «در صورتی که خانواری نتوانست به هر علتی به شکل اینترنتی ثبت نام کند و در هنگام سرشماری حضوری هم در خانه نبود، اطلاعیه ای از سوی مأمور سرشماری به خانه ی خانوار غایب انداخته می شود که شماره تلفنی در آن درج شده و سرپرست خانوار می تواند از طریق آن شماره تلفن، اطلاعات خانوار را اعلام کند».

The post appeared first on .

نخستین سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از امروز آغاز شده است

امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دیروز جمعه گفته است نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز سوم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود. به گفته ی ایشان این شیوه ی سرشماری تا ٢٤ مهرماه ادامه خواهد داشت و مردم با مراجعه به می توانند اطلاعات خود را در سامانه ی در نظر گرفته شده وارد کنند.

این مقام مسئول در عین حال گفته است سرشماری حضوری با مراجعه به منازل مردم نیز از ٢٥ مهرماه جاری تا ٢٥ آبان ماه در سراسر کشور انجام خواهد شد.

پارسا در این خصوص اظهار داشته است: «با توجه به ضریب نفوذ ٤٥ درصدی اینترنت در کشور انتظار می رود حدود ٣٥ درصد از خانوار های کشور، اطلاعات خود را به شکل اینترنتی در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند».

گفتنی است سرشماری نفوس و مسکن هر ۵ سال یک بار انجام می شود و سرشماری امسال هشتمین دور از این دست به شمار می آید.

بنا به گفته ی رئیس مرکز آمار ایران، خانوار هایی که به شکل اینترنتی سرشماری می شوند در پایان کدی دریافت می کنند که باید تا هنگام مراجعه ی حضوری مأموران از آن نگهداری کنند. با مراجعه ی حضوری مأموران سرشماری، این کد از خانوار های دارنده ی آن اخذ می شود و دیگر به صورت حضوری از آنها سرشماری به عمل نمی آید.

پارسا ادامه داده است: «فرم‌ های اینترنتی سرشماری به صورت ساده و روان تهیه شده و مردم با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق هویتی خود و نیز کد پستی صحیح می‌ توانند در این فرایند شرکت کرده و اطلاعات خود را وارد نمایند. سوالات طرح شده نیز به صورت بسیار ساده است و هر فردی می‌ تواند به راحتی به آنها پاسخ دهد».

هزار جایزه ی ۱ میلیون تومانی برای هزار نفر

به گفته ی رئیس مرکز آمار ایران، به هزار نفر از خانوار هایی که به شکل اینترنتی اطلاعات خود را وارد کنند از طریق قرعه کشی جایزه ی ١٠ میلیون ریالی اختصاص می یاید.
وی همچنین از تخصیص ۱ گیگابایت اینترنت رایگان برای همه ی خانوار هایی خبر داده است که در سرشماری اینترنتی شرکت می کنند.

به گفته ی امدی علی پارسا، با مشارکت خانوار ها در سرشماری اینترنتی، هزینه ی سرشماری کاهش می یابد. سرپرستان خانوار با در دست داشتن اطلاعات خانوار می توانند حتی از طریق تلفن هوشمند نیز به وارد کردن اطلاعات خود بپردازند.

وی همچنین یادآوری کرده است اطلاعات سرشماری حضوری نیز به جای روش سنتی کاغذی، از طریق تبلت جمع آوری می شود.

نتایج سرشماری محرمانه است

رئیس مرکز آمار ایران در این باره گفته است: «نتایج سرشماری کاملاً محرمانه است و حتی با دستور قضایی هم نمی توان به آنها دست یافت».

پارسا درباره ی ارتباط احتمالی نتایج سرشماری و استفاده از اطلاعات دریافتی در تخصیص یارانه ها نیز گفته است: «سرشماری هیچ ارتباطی با موضوع یارانه ها ندارد. اطلاعات سرشماری افراد و بنگاه ها کاملاً محرمانه است و در اختیار فردی قرار نمی گیرد».

وی در پایان اظهار داشته است: «در صورتی که خانواری نتوانست به هر علتی به شکل اینترنتی ثبت نام کند و در هنگام سرشماری حضوری هم در خانه نبود، اطلاعیه ای از سوی مأمور سرشماری به خانه ی خانوار غایب انداخته می شود که شماره تلفنی در آن درج شده و سرپرست خانوار می تواند از طریق آن شماره تلفن، اطلاعات خانوار را اعلام کند».

The post appeared first on .

نخستین سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از امروز آغاز شده است