نام گوگل بین خریداران احتمالی توییتر به چشم می خورد

اگر اخبار دنیای تکنولوژی را دنبال کرده باشید در جریان هستید که توییتر در مدت اخیر، برای افزایش درآمدهای خود به شدت با رقبای سرسخت موجود در بازار .

این شرکت تاکنون آزمون و خطاهای متعددی انجام داده و حتی برخی تغییرات بنیادین را هم در سرویس خود ، اما به نظر می رسد این راه حل ها چندان نتیجه نداده است، در نتیجه شرکت های بزرگتر از فرصت استفاده کرده و برای خرید این شبکه اجتماعی قدم پیش گذاشته اند.

CNBC می گوید یکی از این شرکتها گوگل است که در مورد خرید با توییتر مذاکره می کند. منابع آگاه به این وبسایت خبر داده اند که نباید انتظار داشته باشیم امروز یا فردا شاهد بسته شدن قرار داد باشیم، اما مدیران غول ساکن مانتین ویو آنقدر برای خرید توییتر مشتاق هستند که امکان دارد این اتفاق حتی پیش از پایان سال جاری میلادی (یعنی کمتر از سه ماه آینده) رخ دهد.

بر اساس گزارش این وبسایت ارزش سهام توییتر تاکنون 15 درصد افزایش داشته و حالا که خبر می رسد غول ها در حال مذاکره برای خرید این شبکه اجتماعی هستند، روند رشد ارزش همچنان ادامه خواهد یافت.

البته باید اشاره کنیم که گوگل در این میان تنها نیست و مشتری های دیگری هم برای خرید توییتر تلاش می کنند، از جمله Salesforce و شرکت های دیگر که نامشان در گزارش مورد بحث فاش نشده است.

در پایان بد نیست اشاره کنیم که توییتر یک پلتفرم استثنایی برای استخراج و تحلیل انواع داده ها به حساب می آید و دیتابیس های این شبکه اجتماعی در حوزه های متعددی از یادگیری ماشینی گرفته تا موارد متنوع دیگر کاربرد خواهد داشت.

بر همین اساس تعجبی ندارد که شرکت های ریز درشت متعددی برای خرید این شبکه اجتماعی تمایل داشته و کاربردهای مختلفی را برای این سرمایه گذاری در نظر گرفته باشند.

The post appeared first on .

نام گوگل بین خریداران احتمالی توییتر به چشم می خورد

اگر اخبار دنیای تکنولوژی را دنبال کرده باشید در جریان هستید که توییتر در مدت اخیر، برای افزایش درآمدهای خود به شدت با رقبای سرسخت موجود در بازار .

این شرکت تاکنون آزمون و خطاهای متعددی انجام داده و حتی برخی تغییرات بنیادین را هم در سرویس خود ، اما به نظر می رسد این راه حل ها چندان نتیجه نداده است، در نتیجه شرکت های بزرگتر از فرصت استفاده کرده و برای خرید این شبکه اجتماعی قدم پیش گذاشته اند.

CNBC می گوید یکی از این شرکتها گوگل است که در مورد خرید با توییتر مذاکره می کند. منابع آگاه به این وبسایت خبر داده اند که نباید انتظار داشته باشیم امروز یا فردا شاهد بسته شدن قرار داد باشیم، اما مدیران غول ساکن مانتین ویو آنقدر برای خرید توییتر مشتاق هستند که امکان دارد این اتفاق حتی پیش از پایان سال جاری میلادی (یعنی کمتر از سه ماه آینده) رخ دهد.

بر اساس گزارش این وبسایت ارزش سهام توییتر تاکنون 15 درصد افزایش داشته و حالا که خبر می رسد غول ها در حال مذاکره برای خرید این شبکه اجتماعی هستند، روند رشد ارزش همچنان ادامه خواهد یافت.

البته باید اشاره کنیم که گوگل در این میان تنها نیست و مشتری های دیگری هم برای خرید توییتر تلاش می کنند، از جمله Salesforce و شرکت های دیگر که نامشان در گزارش مورد بحث فاش نشده است.

در پایان بد نیست اشاره کنیم که توییتر یک پلتفرم استثنایی برای استخراج و تحلیل انواع داده ها به حساب می آید و دیتابیس های این شبکه اجتماعی در حوزه های متعددی از یادگیری ماشینی گرفته تا موارد متنوع دیگر کاربرد خواهد داشت.

بر همین اساس تعجبی ندارد که شرکت های ریز درشت متعددی برای خرید این شبکه اجتماعی تمایل داشته و کاربردهای مختلفی را برای این سرمایه گذاری در نظر گرفته باشند.

The post appeared first on .

نام گوگل بین خریداران احتمالی توییتر به چشم می خورد