ناسا گلخانه ویژه ای را برای تأمین غذای فضانوردان در مریخ می سازد

یکی از بزرگ ترین مشکلات پیش روی انسان در صورتی که بالاخره قدم روی کره مریخ بگذارد، تأمین غذاست. فضاپیماها نمی توانند غذای کافی را با خود به این سیاره حمل کنند و البته بسیاری از گیاهان نیز در اقلیم مریخ دوام نمی آورند. دانشمندان ناسا در مرکز فضایی کندی (Kennedy) با همکاری دانشگاه آریزونا برای غلبه بر این مسئله، نوعی گلخانه بادی استوانه ای را پیشنهاد داده اند.

نمونه اولیه این سازه در قالب پروژه «گلخانه ماه/مریخ» با عبارت «سیستم محافظ زندگی همراه با احیای زیستی» توصیف شده که می تواند محیط زمین را شبیه سازی کند و گیاهان را در فضای خارج از کره خاکی رشد دهد. در این دستگاه، دی اکسید کربن حاصل از تنفس فضانوردان به داخل گلخانه هدایت شده و در مقابل، اکسیژن تولید شده توسط گیاهان به محل اقامت سرنشینان هدایت خواهد شد.

برای آبیاری گیاهان، از آب اکسیژنه همراه با مواد مغذی مناسب استفاده می شود که در قسمت ریشه گیاهان جریان می یابد و پسماند آن نیز دوباره وارد چرخه می گردد. فعلاً آب از زمین تأمین می شود، اما اگر بنا به اقامت درازمدت روی کره ماه یا سیاره مریخ باشد، ناسا باید جستجوی منابع آبی یا راهکارهای تولید آب مایع را در دستور کار خود قرار دهد.

در سطح زمین گیاهان از نور خورشید تغذیه می کنند، اما در فضا باید آنها را از معرض تشعشعات زیانبار دور نگه داشت. به همین دلیل فضانوردان می توانند از لامپ های LED برای تأمین نور گلخانه استفاده کنند، یا اینکه نور خورشید را با استفاده از فیبرهای نوری به آنجا انتقال دهند. هر دو روش در تست گلخانه ناسا با موفقیت به رشد و پرورش گیاهان انجامیده است.

هدف ناسا در نهایت این است که گلخانه های متنوعی برای پرورش انواع و اقسام گیاهان بسازد تا در مواقع لزوم، در اختیار فضانوردان قرار گیرند. در حال حاضر دانشمندان به توسعه مدل های کامپیوتری برای انجام تست های بیشتر و کنترل محیط گلخانه مشغول هستند.

The post appeared first on .

ناسا گلخانه ویژه ای را برای تأمین غذای فضانوردان در مریخ می سازد