ناسا مرکز اختصاصی NEAT را برای توسعه هواپیماهای الکتریکی افتتاح نمود

ناسا به منظور تحقق اهداف بلندپروازانه اش در راستای تجهیز هواپیماها به پیشران های الکتریکی طی 10 سال آینده، شاخه تحقیقاتی جدیدی را در ساختمان Plum Brook مرکز تحقیقاتی Glenn ایالت اوهایو افتتاح نمود. این مرکز «بستر تست هواپیمای الکتریکی ناسا» یا به اختصار NEAT نام دارد.

در این پژوهش سرا، مهندسین و دانشمندان Glenn می توانند به طراحی، توسعه و تست هواپیماهای الکتریکی همچون GL-10 Greased Lightning VTOL یا LEAPTech wing بپردازند.

اولین تست NEAT چندی پیش انجام شد و پژوهشگران به ارزیابی منبع تغذیه 600 ولتی برای سیستم پیشران الکتریکی پرداختند، سامانه ای که به زعم ناسا می تواند واقعاً یک هواپیمای کوچک یک یا دو نفره را به پرواز درآورد.

گفتنی است هدف کوتاه مدت این مرکز، ایجاد بستر و پلتفرمی انعطاف پذیر برای ساختن و آزمودن سیستم های برقی قدرتمند مورد استفاده در هواپیماهای مسافربری بزرگ تر است، بدون اینکه در روند توسعه خطراتی واقعی جان انسان ها را تهدید نماید.

دکتر راجر دایسون مدیر فنی پیشرانه های هیبریدی گازی-الکتریکی مرکز پژوهشی گلن ناسا در این رابطه اعلام کرد:

در حال حاضر امیدواریم نحوه ساخت پیشران های کارآمدتر و سبک تر را بیاموزیم، و طی سال های آتی موتورهایی با ابعاد بزرگ تر تولید نماییم، ضمن اینکه از فناوری های مطمئن برای افزایش بهره وری و کارآیی استفاده کنیم.

طبق اظهارات سازمان فضایی آمریکا، هدف درازمدت NEAT توسعه و ساخت سیستمی 20 مگاواتی است که به اندازه کافی سبک و تا جای ممکن قدرتمند باشد، و بتواند واقعاً هواپیماهای مسافربری غول پیکر را از زمین بلند کرده و به پرواز درآورد.

The post appeared first on .

ناسا مرکز اختصاصی NEAT را برای توسعه هواپیماهای الکتریکی افتتاح نمود

ناسا به منظور تحقق اهداف بلندپروازانه اش در راستای تجهیز هواپیماها به پیشران های الکتریکی طی 10 سال آینده، شاخه تحقیقاتی جدیدی را در ساختمان Plum Brook مرکز تحقیقاتی Glenn ایالت اوهایو افتتاح نمود. این مرکز «بستر تست هواپیمای الکتریکی ناسا» یا به اختصار NEAT نام دارد.

در این پژوهش سرا، مهندسین و دانشمندان Glenn می توانند به طراحی، توسعه و تست هواپیماهای الکتریکی همچون GL-10 Greased Lightning VTOL یا LEAPTech wing بپردازند.

اولین تست NEAT چندی پیش انجام شد و پژوهشگران به ارزیابی منبع تغذیه 600 ولتی برای سیستم پیشران الکتریکی پرداختند، سامانه ای که به زعم ناسا می تواند واقعاً یک هواپیمای کوچک یک یا دو نفره را به پرواز درآورد.

گفتنی است هدف کوتاه مدت این مرکز، ایجاد بستر و پلتفرمی انعطاف پذیر برای ساختن و آزمودن سیستم های برقی قدرتمند مورد استفاده در هواپیماهای مسافربری بزرگ تر است، بدون اینکه در روند توسعه خطراتی واقعی جان انسان ها را تهدید نماید.

دکتر راجر دایسون مدیر فنی پیشرانه های هیبریدی گازی-الکتریکی مرکز پژوهشی گلن ناسا در این رابطه اعلام کرد:

در حال حاضر امیدواریم نحوه ساخت پیشران های کارآمدتر و سبک تر را بیاموزیم، و طی سال های آتی موتورهایی با ابعاد بزرگ تر تولید نماییم، ضمن اینکه از فناوری های مطمئن برای افزایش بهره وری و کارآیی استفاده کنیم.

طبق اظهارات سازمان فضایی آمریکا، هدف درازمدت NEAT توسعه و ساخت سیستمی 20 مگاواتی است که به اندازه کافی سبک و تا جای ممکن قدرتمند باشد، و بتواند واقعاً هواپیماهای مسافربری غول پیکر را از زمین بلند کرده و به پرواز درآورد.

The post appeared first on .

ناسا مرکز اختصاصی NEAT را برای توسعه هواپیماهای الکتریکی افتتاح نمود