میاموتو: لینک همواره قهرمان عناوین اصلی سری Zelda خواهد بود

هفته گذشته در جریان مراسم E3 2016 کمپانی نینتندو فاش کرد که در ابتدای ساخت The Legend of Zelda: Breath of the Wild قرار بود قهرمان داستان شاهزاده زلدا باشد اما این ایده به طور کامل رد شد. حال خالق این سری یعنی “شیگرو میاموتو” (Shigeru Miyamoto) اعلام کرده که لینک، شخصیت اصلی عناوین اصلی سری Zelda خواهد بود و در این تصمیم تغییری بوجود نخواهد آمد.

با این حال، به گزارش و به نقل از ، میاموتو احتمال ساخت یک نسخه فرعی از این سری بر اساس یک قهرمان زن را رد نکرد. بخشی از مصاحبه او با وبسایت که به موضوع اشاره شده ارتباط دارد را در ادامه مطالعه نمایید.

GameKult: ما چندین سال است که دائما در مورد احتمال ساخت یک Zelda جدید بر اساس یک شخصیت زن، صحبت می کنیم. با در نظر گرفتن نقش محوری او در داستان بازی و همچنین اشاره به نامش عنوان سری (به شاهزاده زلدا اشاره دارد)، آیا می توان انتظار داشت که در عناوین آینده سری او را بعنوان قهرمان داستان مشاهده کنیم؟ با توجه به ساخت دو عنوان فرعی بر اساس شخصیت تینگل برای کنسول DS، قطعا می توان همین انتظار را در مورد شاهزاده زلدا نیز داشت، اینطور نیست؟

میاموتو: “ما به طور واضح با تیم در مورد ساخت یک بازی بر اساس شخصیت شِیک (از نام های مستعار شاهزاده زلدا) صحبت کردیم، بنابراین نمی توانم بگویم که ساخت عنوانی بر اساس این شخصیت در آینده غیر ممکن است. اما در عناوین کلاسیک سری، لینک قهرمان داستان خواهد بود این تغییر نخواهد کرد. در مورد ادامه سوال، باید صبور باشید و خواهید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد!”

در مراسم E3 تهیه کننده Zelda توضیح داد که چرا شاهزاده زلدا در Breath of the Wild قابل بازی نخواهد بود.

وی در این رابطه گفت: “اگر شاهزاده زلدا را بعنوان قهرمان انتخاب کنیم و وظیفه مبارزه ها به عهده او باشد، پس لینک چکاری انجام دهد؟ با در نظر گرفتن این موضوع و حفظ بالانس Triforce، ما تصمیم گرفتیم که همانند گذشته رفتار کنیم.”

Breath of the Wild در سال 2017 بر روی Wii U و NX عرضه خواهد شد.

میاموتو: لینک همواره قهرمان عناوین اصلی سری Zelda خواهد بود

هفته گذشته در جریان مراسم E3 2016 کمپانی نینتندو فاش کرد که در ابتدای ساخت The Legend of Zelda: Breath of the Wild قرار بود قهرمان داستان شاهزاده زلدا باشد اما این ایده به طور کامل رد شد. حال خالق این سری یعنی “شیگرو میاموتو” (Shigeru Miyamoto) اعلام کرده که لینک، شخصیت اصلی عناوین اصلی سری Zelda خواهد بود و در این تصمیم تغییری بوجود نخواهد آمد.

(image)

با این حال، به گزارش و به نقل از ، میاموتو احتمال ساخت یک نسخه فرعی از این سری بر اساس یک قهرمان زن را رد نکرد. بخشی از مصاحبه او با وبسایت که به موضوع اشاره شده ارتباط دارد را در ادامه مطالعه نمایید.

GameKult: ما چندین سال است که دائما در مورد احتمال ساخت یک Zelda جدید بر اساس یک شخصیت زن، صحبت می کنیم. با در نظر گرفتن نقش محوری او در داستان بازی و همچنین اشاره به نامش عنوان سری (به شاهزاده زلدا اشاره دارد)، آیا می توان انتظار داشت که در عناوین آینده سری او را بعنوان قهرمان داستان مشاهده کنیم؟ با توجه به ساخت دو عنوان فرعی بر اساس شخصیت تینگل برای کنسول DS، قطعا می توان همین انتظار را در مورد شاهزاده زلدا نیز داشت، اینطور نیست؟

میاموتو: “ما به طور واضح با تیم در مورد ساخت یک بازی بر اساس شخصیت شِیک (از نام های مستعار شاهزاده زلدا) صحبت کردیم، بنابراین نمی توانم بگویم که ساخت عنوانی بر اساس این شخصیت در آینده غیر ممکن است. اما در عناوین کلاسیک سری، لینک قهرمان داستان خواهد بود این تغییر نخواهد کرد. در مورد ادامه سوال، باید صبور باشید و خواهید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد!”

در مراسم E3 تهیه کننده Zelda توضیح داد که چرا شاهزاده زلدا در Breath of the Wild قابل بازی نخواهد بود.

وی در این رابطه گفت: “اگر شاهزاده زلدا را بعنوان قهرمان انتخاب کنیم و وظیفه مبارزه ها به عهده او باشد، پس لینک چکاری انجام دهد؟ با در نظر گرفتن این موضوع و حفظ بالانس Triforce، ما تصمیم گرفتیم که همانند گذشته رفتار کنیم.”

Breath of the Wild در سال 2017 بر روی Wii U و NX عرضه خواهد شد.

میاموتو: لینک همواره قهرمان عناوین اصلی سری Zelda خواهد بود