موشک نیو شپرد یک بار دیگر فرود موفقیت آمیزی را تجربه کرد

، بلو اوریجین موفق شد تا موشک «نیو شپرد» را پس از پرتاب پنجم به فضا، صحیح و سالم روی زمین بنشاند. فرود موشک روی زمین یک اتفاق غیر منتظره و شیرین برای بلو اوریجین به حساب می آید، چرا که بزوس انتظار داشت نیو شپرد به طور کامل در صحرای نوادا از هم بپاشد و آتش بازی بزرگی ایجاد شود.

پرتاب موشک به سبب بررسی سیستم فرار نیو شپرد انجام شده بود، قابلیتی که سبب حفظ جان مسافران این موشک و جدا شدن بخش های قابل انهدام از قسمتی می شود که انسان ها در آن قرار دارند.

45 ثانیه پس از پرتاب، بلو اوریجین سیستم فرار را فعال کرد که سبب روشن شدن یکی از موتورهای زیر کپسول سرنشین های نیوشپرد شد. موتور به مدت 2 ثانیه روشن بود و طی همین زمان اندک، کپسول را به طور کامل از باقی بخش های قابل انفجار موشک دور نگه داشت. سپس چترهای کپسول باز شدند و این بخش صحیح و سلامت به زمین نشست.

پیش از انجام این تست، بسیاری معتقد بودند که موتور توانایی بوستر نیو شپرد به قدری نیست که بتواند موتور کپسول را تحمل کند. آتش ساطع شده بوستر را دچار مشکل کرد اما به هر حال، بوستر توانست به صعود خود ادامه داده و فراتر رود.

با این حال، اگرچه بوستر با ضربه به زمین خورد، اما این اتفاق برای بلو اوریجین یک موفقیت بزرگ محسوب می شود، چون تنها هدف امروز، سالم فرود آوردن کپسول سرنشین ها بود.

جف بزوس می گوید این اولین وسیله ای است که آن ها به فضا فرستاده اند و سپس با موفقیت فرود آمده، بنابراین بابتش یک مهمانی خواهند گرفت تا چنین دستاوردی را جشن بگیرند. همچنین، این آخرین پرواز نیو شپرد بود و از این پس، موشک بلو اوریجین را باید در موزه ها دید.

بلو اوریجین قص دارد نیو شپردهای جدید را برای ارسال فضانوردان به فضا مورد استفاده قرار دهد. بوسترها می توانند موشک را تا 100 کیلومتری سطح زمین بالا برده، نقطه ای که بسیاری باور دارند مرز میان زمین و فضا است.

حین بازگشت نیز کپسول با استفاده از چترهای خود روی زمین می نشیند در حالی که بوستر با مصرف اندک انرژی باقی مانده در خود، به فشار جاذبه غلبه کرده و آرام فرود می کند.

The post appeared first on .

موشک نیو شپرد یک بار دیگر فرود موفقیت آمیزی را تجربه کرد

، بلو اوریجین موفق شد تا موشک «نیو شپرد» را پس از پرتاب پنجم به فضا، صحیح و سالم روی زمین بنشاند. فرود موشک روی زمین یک اتفاق غیر منتظره و شیرین برای بلو اوریجین به حساب می آید، چرا که بزوس انتظار داشت نیو شپرد به طور کامل در صحرای نوادا از هم بپاشد و آتش بازی بزرگی ایجاد شود.

پرتاب موشک به سبب بررسی سیستم فرار نیو شپرد انجام شده بود، قابلیتی که سبب حفظ جان مسافران این موشک و جدا شدن بخش های قابل انهدام از قسمتی می شود که انسان ها در آن قرار دارند.

45 ثانیه پس از پرتاب، بلو اوریجین سیستم فرار را فعال کرد که سبب روشن شدن یکی از موتورهای زیر کپسول سرنشین های نیوشپرد شد. موتور به مدت 2 ثانیه روشن بود و طی همین زمان اندک، کپسول را به طور کامل از باقی بخش های قابل انفجار موشک دور نگه داشت. سپس چترهای کپسول باز شدند و این بخش صحیح و سلامت به زمین نشست.

پیش از انجام این تست، بسیاری معتقد بودند که موتور توانایی بوستر نیو شپرد به قدری نیست که بتواند موتور کپسول را تحمل کند. آتش ساطع شده بوستر را دچار مشکل کرد اما به هر حال، بوستر توانست به صعود خود ادامه داده و فراتر رود.

با این حال، اگرچه بوستر با ضربه به زمین خورد، اما این اتفاق برای بلو اوریجین یک موفقیت بزرگ محسوب می شود، چون تنها هدف امروز، سالم فرود آوردن کپسول سرنشین ها بود.

جف بزوس می گوید این اولین وسیله ای است که آن ها به فضا فرستاده اند و سپس با موفقیت فرود آمده، بنابراین بابتش یک مهمانی خواهند گرفت تا چنین دستاوردی را جشن بگیرند. همچنین، این آخرین پرواز نیو شپرد بود و از این پس، موشک بلو اوریجین را باید در موزه ها دید.

بلو اوریجین قص دارد نیو شپردهای جدید را برای ارسال فضانوردان به فضا مورد استفاده قرار دهد. بوسترها می توانند موشک را تا 100 کیلومتری سطح زمین بالا برده، نقطه ای که بسیاری باور دارند مرز میان زمین و فضا است.

حین بازگشت نیز کپسول با استفاده از چترهای خود روی زمین می نشیند در حالی که بوستر با مصرف اندک انرژی باقی مانده در خود، به فشار جاذبه غلبه کرده و آرام فرود می کند.

The post appeared first on .

موشک نیو شپرد یک بار دیگر فرود موفقیت آمیزی را تجربه کرد