موتورولا قابلیت تبدیل شدن به کامپیوتر را به گوشی های جدید Moto X اضافه می کند

Atrix 4G محصول موتورولا اولین گوشی هوشمندی بود که می شد آن را با یک پورت جداگانه به یک لپتاپ متصل و محتویات آن را روی صفحه نمایش لپتاپ مدیریت نمود.

موتورولا قابلیت تبدیل شدن به کامپیوتر را به گوشی های جدید Moto X اضافه می کند

(image)
Atrix 4G محصول موتورولا اولین گوشی هوشمندی بود که می شد آن را با یک پورت جداگانه به یک لپتاپ متصل و محتویات آن را روی صفحه نمایش لپتاپ مدیریت نمود.
موتورولا قابلیت تبدیل شدن به کامپیوتر را به گوشی های جدید Moto X اضافه می کند