Oculus Rift هنوز هم از سوی دنیای بازی توجه های بسیاری را به سوی خود جلب می کند. اما پس از خرید بحث برانگیز آن توسط فیسبوک، بحث های زیادی پیرامون آن گشته است. اما در CES 2015 نمایش های بحث برانگیز بیشتری پیرامون این هدست مطرح شد. بحث های پیرامون استفاده این دستگاه فرای […]