ممکن است عناوین Original Xbox به قابلیت بکوارد XOne اضافه شوند

قابلیت بکوارد اکس‌باکس وان همچنان در راه رشد است و عناوین بیشتری در حال اضافه شدن به لیست بلند بالای بازی‌های پشتیبانی شده از این قابلیت هستند. طبق اظهار اخیر فیل اسپنسر شاید به زودی شاهد پشتیبانی بکوارد از آثار اورجینال اکس‌باکس نیز باشیم.

در E3 2014 بود که مایکروسافت برای اولین بار از ویژگی بکوارد برای اکس‌باکس وان پرده برداشت. این ویژگی با بازخوردهای بسیار مثبت طرفداران همراه شد، چرا که بدون پرداخت دوباره هزینه، توانایی اجرای عناوین اکس‌باکس ۳۶۰ روی اکس‌باکس وان فراهم است. در حالی که بالغ بر ۲۵۰ بازی اکس‌باکس ۳۶۰ تا به حال راهی بکوارد شده‌اند، اما هیچ اثری از بازی‌های اورجینال اکس‌باکس از بکوارد پشتیبانی نمی‌کند. با توجه به اظهار اخیر فیل اسپنسر رئیس اکس‌باکس، ممکن است به زودی شاهد اجرایی شدن این امر باشیم.

در پاسخ به این سوال طرفداران در توئیتر که آیا بازی‌های اورجینال اکس‌باکس به بکوارد اضافه خواهند شد یا خیر، اسپنسر گفت:

ما هرگز این مورد را رد نمی‌کنیم اما در حال حاضر نیز مشغول فعالیت بر آن نیستم. دوست دارم زمانی را پیدا کنیم و به این ویژگی اختصاص دهیم.

به نظر می‌رسد با اینکه هنوز برنامه‌ای برای این پشتیبانی در نظر گرفته نشده است، اما «ممکن» خوانده شدن آن توسط رئیس اکس‌باکس قدمی بزرگ و رو به جلو است. پیش‌تر نیز وی این مورد را در آینده ممکن توصیف کرده بود.

اسپنسر، خود یکی از طرفداران بزرگ قابلیت بکوارد به نظر می‌رسد و به که خرسند از پیشرفت این ویژگی است. اگر این پیشرفت رو به جلو برای پشتیبانی از عناوین اورجینال اکس‌باکس نیز صورت پذیرد، آثار دوست داشتنی زیادی در لیست انتظارات ما خواهد بود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ممکن است عناوین Original Xbox به قابلیت بکوارد XOne اضافه شوند

قابلیت بکوارد اکس‌باکس وان همچنان در راه رشد است و عناوین بیشتری در حال اضافه شدن به لیست بلند بالای بازی‌های پشتیبانی شده از این قابلیت هستند. طبق اظهار اخیر فیل اسپنسر شاید به زودی شاهد پشتیبانی بکوارد از آثار اورجینال اکس‌باکس نیز باشیم.

در E3 2014 بود که مایکروسافت برای اولین بار از ویژگی بکوارد برای اکس‌باکس وان پرده برداشت. این ویژگی با بازخوردهای بسیار مثبت طرفداران همراه شد، چرا که بدون پرداخت دوباره هزینه، توانایی اجرای عناوین اکس‌باکس ۳۶۰ روی اکس‌باکس وان فراهم است. در حالی که بالغ بر ۲۵۰ بازی اکس‌باکس ۳۶۰ تا به حال راهی بکوارد شده‌اند، اما هیچ اثری از بازی‌های اورجینال اکس‌باکس از بکوارد پشتیبانی نمی‌کند. با توجه به اظهار اخیر فیل اسپنسر رئیس اکس‌باکس، ممکن است به زودی شاهد اجرایی شدن این امر باشیم.

در پاسخ به این سوال طرفداران در توئیتر که آیا بازی‌های اورجینال اکس‌باکس به بکوارد اضافه خواهند شد یا خیر، اسپنسر گفت:

ما هرگز این مورد را رد نمی‌کنیم اما در حال حاضر نیز مشغول فعالیت بر آن نیستم. دوست دارم زمانی را پیدا کنیم و به این ویژگی اختصاص دهیم.

به نظر می‌رسد با اینکه هنوز برنامه‌ای برای این پشتیبانی در نظر گرفته نشده است، اما «ممکن» خوانده شدن آن توسط رئیس اکس‌باکس قدمی بزرگ و رو به جلو است. پیش‌تر نیز وی این مورد را در آینده ممکن توصیف کرده بود.

اسپنسر، خود یکی از طرفداران بزرگ قابلیت بکوارد به نظر می‌رسد و به که خرسند از پیشرفت این ویژگی است. اگر این پیشرفت رو به جلو برای پشتیبانی از عناوین اورجینال اکس‌باکس نیز صورت پذیرد، آثار دوست داشتنی زیادی در لیست انتظارات ما خواهد بود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ممکن است عناوین Original Xbox به قابلیت بکوارد XOne اضافه شوند