معرفی DayDream توسط گوگل: سیستم عامل مخصوص هدست های واقعیت مجازی

کنفرانس سالانه I/O گوگل در حال برگزاری است و این کمپانی در این کنفرانس دست به معرفی دستاوردهای نرم افزاری جدید خود زده است.

معرفی DayDream توسط گوگل: سیستم عامل مخصوص هدست های واقعیت مجازی

(image)
کنفرانس سالانه I/O گوگل در حال برگزاری است و این کمپانی در این کنفرانس دست به معرفی دستاوردهای نرم افزاری جدید خود زده است.
معرفی DayDream توسط گوگل: سیستم عامل مخصوص هدست های واقعیت مجازی