معرفی بازی Clockwork Empires: داستان خوشبختی یا دیوانگی

عنوان Clockwork Empires که یک بازی در سبک شبیه‌سازی و شهرسازی مربوط به دوره نئو-ویکتوریایی است، به تازگی منتشرشد.

در این بازی شما به عنوان رهبر یک شهر مستعمراتی، وظیفه دارید شهروندان شهرتان را به سمت یک زندگی خوب، شاد و موفق رهنمون شوید. اما باید بسیار مواظب باشید، چراکه در صورتی که مستعمره خود را به درستی مدیریت نکنید، ممکن است بدترین سرنوشت ممکن در انتظار شهرتان باشد!

Clockwork Empires مانند تمامی بازی‌های شبیه‌سازی و شهرسازی معمولی آغاز می‌شود. شما چندین شهروند در اختیار دارید و به کمک آنها باید منابع غدایی و مالی جمع‌آوری کنید تا بتوانید شهرهایتان را گسترش دهید. همینطور باید بطور مداوم، وضعیت شهرهایتان را تحت کنترل داشته‌باشید. اما در میانه راه ناگهان با مواردی روبرو خواهیدشد که در دنیای واقعی وجود ندارد: آدم-ماهی‌های سخنگو، شهروندان دیگر مستعمرات که رو به آدمخواری آورده‌اند و حتی هیولاهایی دارای چندین دست و پا که از بعد چهارم جهان آمده‌اند!

گرچه شما می‌توانید به کمک نیروهای نظامی و زرهی خود، با این موجودات عجیب و غریب مبارزه کنید، اما راه دیگری نیز پیش روی شما هست؛ می‌توانید با آغوش باز از این موجودات استقبال کرده و بگذارید شهرهایتان به سمت هرج‌ومرج و وحشیگری پیش رود. استودیو Gaslamp Games سازنده بازی، در این مورد اعلام کرده‌است: “شما به عنوان بازیکن می‌توانید حداکثر تلاشتان را انجام دهید که مستعمره خود را نجات دهید و یا اینکه می‌توانید آن را به یک جهنم بر روی زمین تبدیل کنید. در هر دو صورت، شما به عنوان رهبر این جامعه بوروکراتیک، افتخاری نصیب این امپراطوری کوکی (Clockwork empire) کرده‌اید!”

گفتنی است شما هم‌اکنون می‌توانید بازی Clockwork Empires را از طریق شبکه استیم، خریداری کنید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی بازی Clockwork Empires: داستان خوشبختی یا دیوانگی

عنوان Clockwork Empires که یک بازی در سبک شبیه‌سازی و شهرسازی مربوط به دوره نئو-ویکتوریایی است، به تازگی منتشرشد.

در این بازی شما به عنوان رهبر یک شهر مستعمراتی، وظیفه دارید شهروندان شهرتان را به سمت یک زندگی خوب، شاد و موفق رهنمون شوید. اما باید بسیار مواظب باشید، چراکه در صورتی که مستعمره خود را به درستی مدیریت نکنید، ممکن است بدترین سرنوشت ممکن در انتظار شهرتان باشد!

Clockwork Empires مانند تمامی بازی‌های شبیه‌سازی و شهرسازی معمولی آغاز می‌شود. شما چندین شهروند در اختیار دارید و به کمک آنها باید منابع غدایی و مالی جمع‌آوری کنید تا بتوانید شهرهایتان را گسترش دهید. همینطور باید بطور مداوم، وضعیت شهرهایتان را تحت کنترل داشته‌باشید. اما در میانه راه ناگهان با مواردی روبرو خواهیدشد که در دنیای واقعی وجود ندارد: آدم-ماهی‌های سخنگو، شهروندان دیگر مستعمرات که رو به آدمخواری آورده‌اند و حتی هیولاهایی دارای چندین دست و پا که از بعد چهارم جهان آمده‌اند!

گرچه شما می‌توانید به کمک نیروهای نظامی و زرهی خود، با این موجودات عجیب و غریب مبارزه کنید، اما راه دیگری نیز پیش روی شما هست؛ می‌توانید با آغوش باز از این موجودات استقبال کرده و بگذارید شهرهایتان به سمت هرج‌ومرج و وحشیگری پیش رود. استودیو Gaslamp Games سازنده بازی، در این مورد اعلام کرده‌است: “شما به عنوان بازیکن می‌توانید حداکثر تلاشتان را انجام دهید که مستعمره خود را نجات دهید و یا اینکه می‌توانید آن را به یک جهنم بر روی زمین تبدیل کنید. در هر دو صورت، شما به عنوان رهبر این جامعه بوروکراتیک، افتخاری نصیب این امپراطوری کوکی (Clockwork empire) کرده‌اید!”

گفتنی است شما هم‌اکنون می‌توانید بازی Clockwork Empires را از طریق شبکه استیم، خریداری کنید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی بازی Clockwork Empires: داستان خوشبختی یا دیوانگی