مشکل کاربران ایرانی در دانلود اپلیکیشن از اپ استور حل شد

کاربران آیفون و آیپد در داخل کشورمان، در چند ماه اخیر خبر داده بودند که با دانلود یا به روز رسانی اپلیکیشن ها توسط اپ استور مشکل دارند و در حالت عادی، دسترسی آنها به اپ استور محدود است و صرفاً با تغییر IP دستگاه خود می توانند به سرویس ارائه شده از سوی اپل دسترسی داشته باشند. در واقع کاربران ایرانی iOS، پس از اقدام به استفاده از اپ استور، با خطای ۱۰۰۹ از سوی اپل مواجه می شدند.

مشخص نیست که مشکل مورد بحث ریشه داخلی داشته یا از سمت اپل بوده، اما در هر صورت از روز گذشته کاربران iOS در داخل کشورمان می توانند اپلیکیشن های خود در آیفون یا آیپد را به راحتی و بدون هیچ مشکلی آپدیت کنند.

این موضوع از روز گذشته توسط برخی اعضای تحریریه هم مورد آزمایش قرار گرفت و حتی با بهره گیری از اینترنت چند ISP مختلف، از دیروز تا لحظه انتشار این خبر، مشکلی در کارکرد اپ استور و دریافت نسخه تازه اپلیکیشن ها دیده نشده است.

The post appeared first on .

مشکل کاربران ایرانی در دانلود اپلیکیشن از اپ استور حل شد

کاربران آیفون و آیپد در داخل کشورمان، در چند ماه اخیر خبر داده بودند که با دانلود یا به روز رسانی اپلیکیشن ها توسط اپ استور مشکل دارند و در حالت عادی، دسترسی آنها به اپ استور محدود است و صرفاً با تغییر IP دستگاه خود می توانند به سرویس ارائه شده از سوی اپل دسترسی داشته باشند. در واقع کاربران ایرانی iOS، پس از اقدام به استفاده از اپ استور، با خطای ۱۰۰۹ از سوی اپل مواجه می شدند.

مشخص نیست که مشکل مورد بحث ریشه داخلی داشته یا از سمت اپل بوده، اما در هر صورت از روز گذشته کاربران iOS در داخل کشورمان می توانند اپلیکیشن های خود در آیفون یا آیپد را به راحتی و بدون هیچ مشکلی آپدیت کنند.

این موضوع از روز گذشته توسط برخی اعضای تحریریه هم مورد آزمایش قرار گرفت و حتی با بهره گیری از اینترنت چند ISP مختلف، از دیروز تا لحظه انتشار این خبر، مشکلی در کارکرد اپ استور و دریافت نسخه تازه اپلیکیشن ها دیده نشده است.

The post appeared first on .

مشکل کاربران ایرانی در دانلود اپلیکیشن از اپ استور حل شد