اگر در مورد داستان پورت بد Batman: Arkham Knight بر روی رایانه های شخصی چیزی نمی‌دانید و یا این بازی را بدون افت فریم و بدون هیچگونه مشکل دیگری تجربه کرده اید پس شما نسخه کنسولی این عنوان را استفاده کرده اید و یا مانند سنگ سخت هستید که چیزی از مشکلات این عنوان بر روی […]