مشکلات بازی Homefront: The Revolution و قول سازنده برای رفع آنها

استدیوی Dambuster، سازنده بازی Homefront: The Revolution خود نیز اعتراف کرد که عملکرد این بازی دچار مشکلاتی است.

Craig Turner در پستی در انجمن رسمی بازی قبول کرد که عملکرد این بازی در بهترین حالت خود قرار ندارد و گفت: “از عملکرد بازی اطلاع داریم، مخصوصاً فریم ریت، می دانیم که هنوز مشکلاتی دارد و در حال کار برروی پچی هستیم که این مشکلات را برطرف نماید.”

این پست در حالی ارسال می شود که اخبار مختلفی پیرامون مشکلات عملکرد این بازی منتشر شده است. وی همچنین افزود: “Homefront: The Revolution یک بازی خوب با تکنولوژی فوق العاده می باشد اما مشکلاتی را برروی کنسول ها داشته است.”

Homefront: The Revolution برای سال ها در دست ساخت بود و در آن مدت نیز با مشکلاتی نظیر تغییر در ناشر، سازنده و موتور بازی مواجه بوده است.

مشکلات بازی Homefront: The Revolution و قول سازنده برای رفع آنها

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مشکلات بازی Homefront: The Revolution و قول سازنده برای رفع آنها

استدیوی Dambuster، سازنده بازی Homefront: The Revolution خود نیز اعتراف کرد که عملکرد این بازی دچار مشکلاتی است.

Craig Turner در پستی در انجمن رسمی بازی قبول کرد که عملکرد این بازی در بهترین حالت خود قرار ندارد و گفت: “از عملکرد بازی اطلاع داریم، مخصوصاً فریم ریت، می دانیم که هنوز مشکلاتی دارد و در حال کار برروی پچی هستیم که این مشکلات را برطرف نماید.”

این پست در حالی ارسال می شود که اخبار مختلفی پیرامون مشکلات عملکرد این بازی منتشر شده است. وی همچنین افزود: “Homefront: The Revolution یک بازی خوب با تکنولوژی فوق العاده می باشد اما مشکلاتی را برروی کنسول ها داشته است.”

Homefront: The Revolution برای سال ها در دست ساخت بود و در آن مدت نیز با مشکلاتی نظیر تغییر در ناشر، سازنده و موتور بازی مواجه بوده است.

مشکلات بازی Homefront: The Revolution و قول سازنده برای رفع آنها

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مشکلات بازی Homefront: The Revolution و قول سازنده برای رفع آنها