مشخص شدن جزئیات مربوط به پچ روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare

تا زمان انتشار بازی Call of Duty: Infinite Warfare کمتر از یک هفته‌ی دیگر باقی مانده است و در این فاصله‌ی کوتاه اعضای استودیو  Infinity Ward به اعلام جزئیات مربوط به پچ روز نخست انتشار این بازی پرداخته‌اند.

چندی پیش امکان تست نسخه‌ی بتا از بخش چندنفره‌ی بازی Call of Duty: Infinite Warfare در اختیار علاقه‌مندان به نسخه‌های کنسولی این بازی قرار گرفت و به موجب آن اعضای استودیو Infinity Ward توانستند از طریق بازخوردهای به دست آمده از سوی گیمرهای علاقه‌مند به این بازی، به تصحیح برخی از مشکلات موجود در بخش چندنفره‌ی نسخه‌ی جدید از سری CoD بپردازند. مشکلات و کاستی‌هایی که قرار است از طریق انتشار پچ روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare به طور کامل برطرف گردند. از جمله مهم‌ترین مشکلات مشاهده شده در بخش چندنفره از نسخه‌ی بتای بازی Call of Duty: Infinite Warfare کاستی‌های مربوط به استفاده از برخی سلاح‌های موجود در این بازی بود که توسط گیمرها شناسایی شدند و قرار است به موجب انتشار پچ روز نخست این بازی برطرف گردند. به عنوان مثال اسلحه‌های تک تیرانداز یا اسنایپر در نسخه‌ی آزمایشی بازی Call of Duty: Infinite Warfare از قدرتی بیش از حالت عادی برخوردار بودند و قابلیت کمکی مربوط به نشانه‌گیری آن‌ها موجب می شد تا افراد تک‌ تیرانداز حاضر در نقشه از قدرت و ابتکار عمل بیشتری نسبت به سایر گیمرها برخوردار گردند. امری که تعادل موجود در بخش چندنفره‌ی این بازی را به شکل واضحی برهم زده و موجبات ناخشنودی گیمرها را فراهم آورده بود. به این ترتیب آپدیت روز نخست انتشار بازی Call of Duty: Infinite Warfare از قدرت تمامی اسلحه‌های تک تیرانداز موجود در این بازی خواهد کاست و قابلیت کمکی مربوط به نشانه‌گیری آن‌ها را تعدیل خواهد نمود. این تعدیل قرار است در کارایی شات‌گان‌های موجود در بازی Call of Duty: Infinite Warfare نیز صورت گیرد و به موجب نصب پچ روز نخست این بازی مشکلات مربوط به استفاده از شات‌گان‌ها هم به طور کامل برطرف خواهد شد. در واقع طی تجربه‌ی نسخه‌ی بتای این بازی تیراندازی با شات‌گان‌ها از فواصل دور و نزدیک بسیار متفاوت از یکدیگر به نظر می‌رسید و معمولاً اهداف نزدیک به این سلاح آن‌گونه که باید مورد هدف قرار نمی‌گرفتند. مشکلی که قرار است همانند مشکلات مربوط به نحوه‌ی استفاده از برخی دیگر از اسلحه‌های موجود در این بازی (نظیر راکت لانچرها و تعدادی از مسلسل‌ها) در قالب پچ روز نخست آن از بین برود. علاوه بر مشکلات مربوط به اسلحه‌ها، اصلاح سیستم پرک‌ها و سیستم بازیابی خودکار سلامتی (کاهش یافتن زمان بازیابی سلامتی) نیز از دیگر بهبودهای موجود در آپدیت روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare خواهد بود. ضمن این‌که مواردی نظیر تصحیح سیستم Match Making، ایجاد تغییرات جزئی در برخی از مدهای بخش چند نفره‌ی این بازی، بهبود سیستم اقتصادی درون بازی (موارد مربوط به کسب امتیاز Salvage) و سایر موارد مشابه نیز از دیگر تغییراتی است که به موجب نصب پچ روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare در بخش چند نفره‌ی این بازی اعمال خواهد شد. در پایان مطلب پیش‌رو باید به این نکته اشاره کرد که بازی Call of Duty: Infinite Warfare  تا چند روز دیگر و در تاریخ 4 نوامبر امسال به شکل هم‌زمان در اختیار علاقه‌مندان به سه پلتفرم PC، PS4 و Xbox One قرار خواهد گرفت.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مشخص شدن جزئیات مربوط به پچ روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare

تا زمان انتشار بازی Call of Duty: Infinite Warfare کمتر از یک هفته‌ی دیگر باقی مانده است و در این فاصله‌ی کوتاه اعضای استودیو  Infinity Ward به اعلام جزئیات مربوط به پچ روز نخست انتشار این بازی پرداخته‌اند.

چندی پیش امکان تست نسخه‌ی بتا از بخش چندنفره‌ی بازی Call of Duty: Infinite Warfare در اختیار علاقه‌مندان به نسخه‌های کنسولی این بازی قرار گرفت و به موجب آن اعضای استودیو Infinity Ward توانستند از طریق بازخوردهای به دست آمده از سوی گیمرهای علاقه‌مند به این بازی، به تصحیح برخی از مشکلات موجود در بخش چندنفره‌ی نسخه‌ی جدید از سری CoD بپردازند. مشکلات و کاستی‌هایی که قرار است از طریق انتشار پچ روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare به طور کامل برطرف گردند. از جمله مهم‌ترین مشکلات مشاهده شده در بخش چندنفره از نسخه‌ی بتای بازی Call of Duty: Infinite Warfare کاستی‌های مربوط به استفاده از برخی سلاح‌های موجود در این بازی بود که توسط گیمرها شناسایی شدند و قرار است به موجب انتشار پچ روز نخست این بازی برطرف گردند. به عنوان مثال اسلحه‌های تک تیرانداز یا اسنایپر در نسخه‌ی آزمایشی بازی Call of Duty: Infinite Warfare از قدرتی بیش از حالت عادی برخوردار بودند و قابلیت کمکی مربوط به نشانه‌گیری آن‌ها موجب می شد تا افراد تک‌ تیرانداز حاضر در نقشه از قدرت و ابتکار عمل بیشتری نسبت به سایر گیمرها برخوردار گردند. امری که تعادل موجود در بخش چندنفره‌ی این بازی را به شکل واضحی برهم زده و موجبات ناخشنودی گیمرها را فراهم آورده بود. به این ترتیب آپدیت روز نخست انتشار بازی Call of Duty: Infinite Warfare از قدرت تمامی اسلحه‌های تک تیرانداز موجود در این بازی خواهد کاست و قابلیت کمکی مربوط به نشانه‌گیری آن‌ها را تعدیل خواهد نمود. این تعدیل قرار است در کارایی شات‌گان‌های موجود در بازی Call of Duty: Infinite Warfare نیز صورت گیرد و به موجب نصب پچ روز نخست این بازی مشکلات مربوط به استفاده از شات‌گان‌ها هم به طور کامل برطرف خواهد شد. در واقع طی تجربه‌ی نسخه‌ی بتای این بازی تیراندازی با شات‌گان‌ها از فواصل دور و نزدیک بسیار متفاوت از یکدیگر به نظر می‌رسید و معمولاً اهداف نزدیک به این سلاح آن‌گونه که باید مورد هدف قرار نمی‌گرفتند. مشکلی که قرار است همانند مشکلات مربوط به نحوه‌ی استفاده از برخی دیگر از اسلحه‌های موجود در این بازی (نظیر راکت لانچرها و تعدادی از مسلسل‌ها) در قالب پچ روز نخست آن از بین برود. علاوه بر مشکلات مربوط به اسلحه‌ها، اصلاح سیستم پرک‌ها و سیستم بازیابی خودکار سلامتی (کاهش یافتن زمان بازیابی سلامتی) نیز از دیگر بهبودهای موجود در آپدیت روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare خواهد بود. ضمن این‌که مواردی نظیر تصحیح سیستم Match Making، ایجاد تغییرات جزئی در برخی از مدهای بخش چند نفره‌ی این بازی، بهبود سیستم اقتصادی درون بازی (موارد مربوط به کسب امتیاز Salvage) و سایر موارد مشابه نیز از دیگر تغییراتی است که به موجب نصب پچ روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare در بخش چند نفره‌ی این بازی اعمال خواهد شد. در پایان مطلب پیش‌رو باید به این نکته اشاره کرد که بازی Call of Duty: Infinite Warfare  تا چند روز دیگر و در تاریخ 4 نوامبر امسال به شکل هم‌زمان در اختیار علاقه‌مندان به سه پلتفرم PC، PS4 و Xbox One قرار خواهد گرفت.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مشخص شدن جزئیات مربوط به پچ روز نخست بازی Call of Duty: Infinite Warfare