مسابقه بازی سازی

 

مسابقه بازی سازی رویداد حماسه به مناسب آزادسازی خرمشهر توسط انستیتو ملّی بازی سازی برگزار می شود. لازم به ذکر است تمامی افراد تیم ها باید به صورت انفرادی ثبت نام را به انجام برسانند.

زمان رویداد:

شروع رویداد شنبه مورخ 01/03/1395 ساعت 9 و پایان رویداد یک شنبه 02/03/1395 ساعت 19 خواهد بود.

 
مکان رویداد:

میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، خیابان سلیمان خاطر، نبش کوچه گلزار، پلاک 98،  انستیتو ملّی بازی سازی ایران

 
قوانین:

علاقه مندان می توانند به صورت انفرادی و یا تیمی در این رویداد شرکت کنند.
حداکثر تعداد افراد مجاز برای شرکت در هر تیم 4 نفر است.
شرکت کنندگان 48 ساعت زمان دارند تا بازی خود را ساخته و ارائه دهند.
محدودیتی جهت استفاده از ابزار و نرم افزار و موتور گرافیکی برای ساخت بازی وجود ندارد.
شرکت کنندگان حق استفاده از منابع و کدهای آماده را نخواهند داشت و تمامی کدها باید در مدت زمان تعیین شده توسعه یابد.
شرکت کنندگان حق استفاده از بازی نیمه آماده و تکمیل آن در این رویداد را نخواهند داشت و بازی باید به طور کامل در این زمان توسعه یابد.
حضور تمامی افراد و تیم ها در مرکز انستیتو اجباری خواهد بود و بازی ها باید تنها در انستیتو توسعه یابند.
استفاده از عناصر گرافیکی آماده مجاز است ولی تیم هایی که خود اقدام به تولید این عناصر نمایند امتیاز بالاتری دریافت خواهند کرد.

 
جایزه ویژه :

جایزه بهترین بازی ساخته شده در این رویداد مبلغ  10/000/000 ریال است  که به تیم برنده اهدا خواهد شد. همچنین تمامی اعضا تیم برنده هرکدام کارت تخفیف 1/500/000 ریالی برای شرکت در دوره ها، کلاس ها و کارگاه های انستیتو دریافت خواهند نمود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به نشانی اینترنتی https://evand.ir/events/gamejam-hamaseh مراجعه کنند و ثبت‌نام کنند.

مسابقه بازی سازی

(image)

 

مسابقه بازی سازی رویداد حماسه به مناسب آزادسازی خرمشهر توسط انستیتو ملّی بازی سازی برگزار می شود. لازم به ذکر است تمامی افراد تیم ها باید به صورت انفرادی ثبت نام را به انجام برسانند.

زمان رویداد:

شروع رویداد شنبه مورخ 01/03/1395 ساعت 9 و پایان رویداد یک شنبه 02/03/1395 ساعت 19 خواهد بود.

 
مکان رویداد:

میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، خیابان سلیمان خاطر، نبش کوچه گلزار، پلاک 98،  انستیتو ملّی بازی سازی ایران

 
قوانین:

علاقه مندان می توانند به صورت انفرادی و یا تیمی در این رویداد شرکت کنند.
حداکثر تعداد افراد مجاز برای شرکت در هر تیم 4 نفر است.
شرکت کنندگان 48 ساعت زمان دارند تا بازی خود را ساخته و ارائه دهند.
محدودیتی جهت استفاده از ابزار و نرم افزار و موتور گرافیکی برای ساخت بازی وجود ندارد.
شرکت کنندگان حق استفاده از منابع و کدهای آماده را نخواهند داشت و تمامی کدها باید در مدت زمان تعیین شده توسعه یابد.
شرکت کنندگان حق استفاده از بازی نیمه آماده و تکمیل آن در این رویداد را نخواهند داشت و بازی باید به طور کامل در این زمان توسعه یابد.
حضور تمامی افراد و تیم ها در مرکز انستیتو اجباری خواهد بود و بازی ها باید تنها در انستیتو توسعه یابند.
استفاده از عناصر گرافیکی آماده مجاز است ولی تیم هایی که خود اقدام به تولید این عناصر نمایند امتیاز بالاتری دریافت خواهند کرد.

 
جایزه ویژه :

جایزه بهترین بازی ساخته شده در این رویداد مبلغ  10/000/000 ریال است  که به تیم برنده اهدا خواهد شد. همچنین تمامی اعضا تیم برنده هرکدام کارت تخفیف 1/500/000 ریالی برای شرکت در دوره ها، کلاس ها و کارگاه های انستیتو دریافت خواهند نمود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به نشانی اینترنتی https://evand.ir/events/gamejam-hamaseh مراجعه کنند و ثبت‌نام کنند.

مسابقه بازی سازی