مرورگر اج به زودی از اشیای سه بعدی و هولوگرام ها پشتیبانی می کند

کمپانی مایکروسافت اعلام کرد که با ارائه آپدیت «Creators» برای ویندوز ۱۰ در اوایل سال آینده میلادی، مرورگر پیش فرض این سیستم عامل، یعنی اج نیز یک آپدیت سه بعدی دریافت خواهد کرد.

وقتی ویندوز ۱۰ آپدیت مورد اشاره را دریافت کند، کاربر می تواند با استفاده از عینک هولولنز اشیای سه بعدی ساخته شده خود را همانند هولوگرام ها در محیط های سه بعدی قرار دهد.

در کنفرانس امشب «Taj Reid» مدیر واحد «طراحی تجربه» مایکروسافت در دمویی نشان داد که چگونه می توان اشیای سه بعدی ساخته شده را با استفاده از مرورگر اج به درون محیط سه بعدی آورد.

با استفاده از این قابلیت ها و البته عینک هولولنز می توانید هرکدام از قطعات دکوراسیون یک خانه یا دفتر کار را به صورت سه بعدی مدل سازی کرده (یا مدل از پیش طراحی شده را از وبسایت فروش دریافت کرده) و پیش از خریداری هماهنگی آن را با محیط به صورت مجازی مورد بررسی قرار داد.

The post appeared first on .

مرورگر اج به زودی از اشیای سه بعدی و هولوگرام ها پشتیبانی می کند

کمپانی مایکروسافت اعلام کرد که با ارائه آپدیت «Creators» برای ویندوز ۱۰ در اوایل سال آینده میلادی، مرورگر پیش فرض این سیستم عامل، یعنی اج نیز یک آپدیت سه بعدی دریافت خواهد کرد.

وقتی ویندوز ۱۰ آپدیت مورد اشاره را دریافت کند، کاربر می تواند با استفاده از عینک هولولنز اشیای سه بعدی ساخته شده خود را همانند هولوگرام ها در محیط های سه بعدی قرار دهد.

در کنفرانس امشب «Taj Reid» مدیر واحد «طراحی تجربه» مایکروسافت در دمویی نشان داد که چگونه می توان اشیای سه بعدی ساخته شده را با استفاده از مرورگر اج به درون محیط سه بعدی آورد.

با استفاده از این قابلیت ها و البته عینک هولولنز می توانید هرکدام از قطعات دکوراسیون یک خانه یا دفتر کار را به صورت سه بعدی مدل سازی کرده (یا مدل از پیش طراحی شده را از وبسایت فروش دریافت کرده) و پیش از خریداری هماهنگی آن را با محیط به صورت مجازی مورد بررسی قرار داد.

The post appeared first on .

مرورگر اج به زودی از اشیای سه بعدی و هولوگرام ها پشتیبانی می کند