مدیر عامل بوئینگ: اولین سفر انسان به مریخ با موشک های ما انجام می گیرد

مدیر عامل شرکت بوئینگ در میان صحبت های اخیر خود اشاره کرده است که کمپانی تحت مدیریت او با موشک هایش برای نخستین بار افراد را به سیاره سرخ خواهد رساند.

کنفرانس «What’s Next» که توسط نشریه «The Atlantic» برگزار می شود، این بار میزبان مدیر عامل بوئینگ، آقای «دنیس مولنبرگ» بود. وی در این رویداد درباره آینده بوئینگ، از سفرهای فضایی یاد کرد و گفت:

«باور پیدا کرده ام نخستین افرادی که پای خود را روی مریخ می گذارند، توسط موشکی ساخت بوئینگ به این سیاره رسیده اند.»

بوئینگ سال هاست که در زمینه سفرهای فضایی فعالیت می کند و یکی از اولین همکاران تجاری ناسا بوده است. شرکت مورد بحث در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی بخشی از موشک «ساترن ۵» را توسعه داد که برای بردن فضاپیماهای آپولو به کره ماه مورد استفاده قرار گرفت.

بوئینگ در حال حاضر بزرگترین پیمانکار ناسا است و اکنون بر روی راکتی موسوم به  (Space Launch System) برای ناسا کار می کند و اهدافی مشابه با اهداف ایلان ماسک و اسپیس اکس را در سر می پروراند. اسپیس اکس در حال حاضر مشغول توسعه «سیستم انتقال بین سیاره ای» است.

سیستم تحت توسعه شرکت تحت مدیریت آقای مولنبرگ البته نیازمند تامین بودجه ای ۶۰ میلیارد دلاری از سوی ناسا است و در اوایل دهه ۲۰۳۰ می تواند انسان را رهسپار سیاره سرخ کند.

ایلان ماسک با اسپیس اکس در پی کاهش این هزینه هاست و هفته پیش به شکل جامع طرح خود برای ایجاد یک تمدن در مریخ را تشریح کرد و عنوان نمود که هزینه ارسال هر شخص به مریخ، در ابتدای کار حدود ۲۰۰ هزار دلار خواهد بود.

در هر حال ولی مدیر عامل بوئینگ می خواهد تاکید کند که اسپیس اکس در زمینه سفرهای فضایی و توریستی بی همتا نیست. وی نیز عقیده دارد که در دهه های پیش رو، هزینه این سفرها کاهش خواهد داشت و بر همین اساس افراد بیشتری قادر به انجام آنها خواهند بود. «Virgin Galactic» و «Blue Origin» دو شرکت دیگری هستند که می خواهند سفرهای فضایی را به حقیقت تبدیل کنند.

The post appeared first on .

مدیر عامل بوئینگ: اولین سفر انسان به مریخ با موشک های ما انجام می گیرد

مدیر عامل شرکت بوئینگ در میان صحبت های اخیر خود اشاره کرده است که کمپانی تحت مدیریت او با موشک هایش برای نخستین بار افراد را به سیاره سرخ خواهد رساند.

کنفرانس «What’s Next» که توسط نشریه «The Atlantic» برگزار می شود، این بار میزبان مدیر عامل بوئینگ، آقای «دنیس مولنبرگ» بود. وی در این رویداد درباره آینده بوئینگ، از سفرهای فضایی یاد کرد و گفت:

«باور پیدا کرده ام نخستین افرادی که پای خود را روی مریخ می گذارند، توسط موشکی ساخت بوئینگ به این سیاره رسیده اند.»

بوئینگ سال هاست که در زمینه سفرهای فضایی فعالیت می کند و یکی از اولین همکاران تجاری ناسا بوده است. شرکت مورد بحث در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی بخشی از موشک «ساترن ۵» را توسعه داد که برای بردن فضاپیماهای آپولو به کره ماه مورد استفاده قرار گرفت.

بوئینگ در حال حاضر بزرگترین پیمانکار ناسا است و اکنون بر روی راکتی موسوم به  (Space Launch System) برای ناسا کار می کند و اهدافی مشابه با اهداف ایلان ماسک و اسپیس اکس را در سر می پروراند. اسپیس اکس در حال حاضر مشغول توسعه «سیستم انتقال بین سیاره ای» است.

سیستم تحت توسعه شرکت تحت مدیریت آقای مولنبرگ البته نیازمند تامین بودجه ای ۶۰ میلیارد دلاری از سوی ناسا است و در اوایل دهه ۲۰۳۰ می تواند انسان را رهسپار سیاره سرخ کند.

ایلان ماسک با اسپیس اکس در پی کاهش این هزینه هاست و هفته پیش به شکل جامع طرح خود برای ایجاد یک تمدن در مریخ را تشریح کرد و عنوان نمود که هزینه ارسال هر شخص به مریخ، در ابتدای کار حدود ۲۰۰ هزار دلار خواهد بود.

در هر حال ولی مدیر عامل بوئینگ می خواهد تاکید کند که اسپیس اکس در زمینه سفرهای فضایی و توریستی بی همتا نیست. وی نیز عقیده دارد که در دهه های پیش رو، هزینه این سفرها کاهش خواهد داشت و بر همین اساس افراد بیشتری قادر به انجام آنها خواهند بود. «Virgin Galactic» و «Blue Origin» دو شرکت دیگری هستند که می خواهند سفرهای فضایی را به حقیقت تبدیل کنند.

The post appeared first on .

مدیر عامل بوئینگ: اولین سفر انسان به مریخ با موشک های ما انجام می گیرد