مدیاتک تیم توسعه فناوری 5G را گسترش می دهد

تحلیلگران گمانه زنی می کنند که تکنولوژی 5G در سال ۲۰۲۰ به مرحله تجاری سازی می رسد ولی با این حال، مدیاتک تصمیم دارد این فناوری را در سال ۲۰۱۸ به جهان عرضه نماید.

این شرکت تایوانی که برای طراحی چیپست های مجتمع شناخته می شود، تیم توسعه مرتبط با فناوری 5G را گسترش داده و آن را به ۱۰۰ نفر رسانده تا در نهایت بتواند به هدف خود در راستای ارائه 5G در سال ۲۰۱۸ برسد.

یک منبع آگاه به «دیجی تایمز» گزارش می دهد که مدیاتک در آینده نزدیک تعداد افرادی که مشغول توسعه این فناوری هستند را افزایش خواهد داد و در ادامه تعدادشان را به ۲۰۰ و سپس ۳۰۰ نفر خواهد رساند.

همین منبع می افزاید که مدیاتک به شکل تنگاتنگ در حال همکاری با برخی اپراتورهای مخابراتی در ژاپن و اروپا است. نام اپراتور NTT DoCoMo در میان همکاران مدیاتک آورده شده و شرکت تایوانی آماده انجام آزمایش های لازم در همین رابطه است. در ابتدای سال ۲۰۱۶ بود که مدیاتک و NTT DoCoMo خبر از همکاری مشترکشان جهت توسعه و آزمایش فناوری 5G دادند.

در این بین شرکت «Spreadtrum Communications» به عنوان یکی از رقبای مدیاتک در زمینه توسعه فناوری 5G تلاش دارد تا این تکنولوژی را در سال ۲۰۱۸ تجاری سازی کند. همانگونه که پیش از این ذکر شد، انتظار می رود که فناوری مورد بحث در سال ۲۰۲۰ آماده شود.

The post appeared first on .

مدیاتک تیم توسعه فناوری 5G را گسترش می دهد

تحلیلگران گمانه زنی می کنند که تکنولوژی 5G در سال ۲۰۲۰ به مرحله تجاری سازی می رسد ولی با این حال، مدیاتک تصمیم دارد این فناوری را در سال ۲۰۱۸ به جهان عرضه نماید.

این شرکت تایوانی که برای طراحی چیپست های مجتمع شناخته می شود، تیم توسعه مرتبط با فناوری 5G را گسترش داده و آن را به ۱۰۰ نفر رسانده تا در نهایت بتواند به هدف خود در راستای ارائه 5G در سال ۲۰۱۸ برسد.

یک منبع آگاه به «دیجی تایمز» گزارش می دهد که مدیاتک در آینده نزدیک تعداد افرادی که مشغول توسعه این فناوری هستند را افزایش خواهد داد و در ادامه تعدادشان را به ۲۰۰ و سپس ۳۰۰ نفر خواهد رساند.

همین منبع می افزاید که مدیاتک به شکل تنگاتنگ در حال همکاری با برخی اپراتورهای مخابراتی در ژاپن و اروپا است. نام اپراتور NTT DoCoMo در میان همکاران مدیاتک آورده شده و شرکت تایوانی آماده انجام آزمایش های لازم در همین رابطه است. در ابتدای سال ۲۰۱۶ بود که مدیاتک و NTT DoCoMo خبر از همکاری مشترکشان جهت توسعه و آزمایش فناوری 5G دادند.

در این بین شرکت «Spreadtrum Communications» به عنوان یکی از رقبای مدیاتک در زمینه توسعه فناوری 5G تلاش دارد تا این تکنولوژی را در سال ۲۰۱۸ تجاری سازی کند. همانگونه که پیش از این ذکر شد، انتظار می رود که فناوری مورد بحث در سال ۲۰۲۰ آماده شود.

The post appeared first on .

مدیاتک تیم توسعه فناوری 5G را گسترش می دهد