محققان پی به وجود اتمسفری داغ در اطراف سیاره ای شبه زمین بردند

مطالعه سیاره های خارج از منظومه شمسی به خودی خود یک فعالیت دشوار است اما با کاوش در اتمسفر آنها (که این کار هم بسیار مشکل است) دانشمندان می توانند اطلاعات مفیدی از ساختار سیاره ها کسب کنند.

اخیراً یک تیم تحقیقاتی بین المللی با استفاده از تلسکوپ ESO/MPG که در شیلی مستقر است، توانسته اند به نخستین شواهد از اتمسفر سیاره GJ 1132b دست یابند؛ سیاره ای که در سال 2015 کشف شده است.

بخش اعظم اتمسفر این سیاره را احتمالاً متان و آب تشکیل داده است

سیاره GJ 1132b سی و نه سال نوری با ما فاصله دارد و از نظر ابعاد شبیه به سیاره زمین بوده و با فاصله بسیار کم 2.25 میلیون کیلومتری به دور ستاره کوتوله خود گردش می کند. برای آنکه دید بهتری نسبت به این رقم داشته باشید بهتر است بدانید که مدار عطارد با خورشید دارای فاصله ای 46 میلیون کیلومتری است.

از آنجایی که فاصله سیاره های خارج از منظومه شمسی با ما بسیار زیاد بوده و عملاً نمی توان از تلسکوپ ها برای مشاهده آنها استفاده کرد، بنابراین دانشمندان از روش دیگری با نام «» بهره می برند.

گفتنی است محققان با استفاده از تکنیک مورد اشاره و مطالعه 7 طول موج مختلف ساطع شده از GJ 1132b متوجه شدند که این سیاره از دارای اتمسفری بوده که مدلسازی ها نشان می دهند بخش گسترده ای از آن را متان و آب تشکیل داده اند. با این حال به دلیل کم بودن فاصله آن از ستاره مادر، احتمال می رود اتمسفر آن شبیه به بخار داغی بوده که حدود 232 درجه حرارت دارد و عملاً وجود زندگی در آن را غیر ممکن می کند.

The post appeared first on .

محققان پی به وجود اتمسفری داغ در اطراف سیاره ای شبه زمین بردند